Personeel en Organisatie

Personeel en Organisatie

Ondersteuning bij diverse vraagstukken rondom personeel

Pagina afdrukken
Een belangrijke rol die u als ondernemer vervult is die van werkgever en van manager. De manier waarop u invulling geeft aan die rol bepaalt in grote mate ook het succes van uw kantoor. Veel van onze leden hebben dan ook behoefte aan een sparringpartner op personeelsgebied. Een deskundig en ervaren adviseur die u (en natuurlijk ook uw cliënten) met raad en daad terzijde staat bij de harde én zachte aspecten van organisatieontwikkeling. 
 

Uw cliënt

Maar ook in uw rol als accountant, kijkt u mee in de keuken van uw cliënt en loopt u (wellicht) tegen arbeids- en sociaalrechtelijke vraagstukken aan, waar u niet direct het antwoord op weet. Onze personeelsadviseur kan u voorzien van pragmatisch advies. Enerzijds u te ondersteunen in het bieden van arbeids- en sociaal praktische oplossingen, anderzijds door als personeelsadviseur en vaste aanspreekpunt op te treden voor de organisatie van uw cliënt.
 

Ziekteverzuimbegeleiding

Tevens kan onze P&O adviseur optreden als verzuimmanager bij arbeidsongeschikte werknemers en als spreekbuis naar diverse instanties zoals het UWV en verzekeraars. Daarbij is het voor u en uw cliënten mogelijk om definitief afscheid te nemen van uw Arbodienst en aan te sluiten bij Auxilium verzuim. Op basis van een abonnement (Maatwerkregeling), worden u en/of uw cliënt, één op één begeleid, bij een arbeidsongeschikte werknemer. De verzuimmanager kent uw organisatie van haver tot gort en kan daarop inspelen bij de melding van een arbeidsongeschikte werknemer.
 
Niet alleen wordt de Wet Verbetering Poortwachter gevolgd, maar u voert samen met de verzuimmanager de regie over uw verzuim. Niet de verzekeraar of de Arbodienst bepaalt of uw werknemer deels hersteld gemeld kan worden, maar u in samenspraak met de verzuimmanager. Daarbij geldt dat de bedrijfsartsen eveneens op de hoogte zijn wat de mogelijkheden zijn binnen de organisatie om te re-integreren. Uiteraard in overleg met u of uw cliënt. Ook de arbeidsrechtelijke aspecten zoals;  verzuim als gevolg van arbeidsconflict en/of disfunctioneren, sanctioneren niet meewerkende werknemers, einde dienstverband na ziekte etc. worden gezamenlijk met u of met uw cliënt opgepakt.
 

Voordelen

 • Alle aspecten van verzuim in één hand
 • Eén bedrijfsarts voor de gehele organisatie, die weet hoe het werkt binnen het MKB en de organisatie van de cliënt kent
 • Duidelijke uitleg over de te nemen stappen in de Wet Verbetering Poortwachter
 • Ondersteuning van de eerste dag van het verzuim tot en met de laatste dag van het verzuim dan wel van het eindigen van het dienstverband

Naast advies over instroom (hoe selecteer ik de juiste mensen?), doorstroom (hoe houd ik mijn mensen inzetbaar?) en uitstroom (hoe pak ik dat aan?) kunt u daarbij denken aan:
 
 • Praktische hulpmiddelen zoals: arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, functieprofielen, salaristabel en een functionerings- en beoordelingssystematiek speciaal op maat gemaakt voor uw organisatie
 • Het opstellen van persoonlijke regelingen zoals; leaseauto regeling, telefoonovereenkomst, protocol ziekteverzuim, protocol ongewenst gedrag, etc. 
 • Toepassen van cao’s
 • Het implementeren van een resultaatgerichte manier van werken en ontwikkelen
 • Het begeleiden van functioneringstrajecten
 • Het begeleiden van conflictsituaties
 • Het begeleiden van reorganisaties, fusies en ontslagtrajecten
 • Inzet van professionele assessments (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?)
 • Advies over opleiding en ontwikkeling, actuele wetgeving, aanpak ziekteverzuim etc.
 • Coachen van managers en medewerkers
 • Het geven van trainingen aan managers en werknemers op het gebied van arbeidsrecht, verzuim, leidinggeven, etc. 
Lees hier meer over de mogelijkheden en kosten van een verzuimabonnement.
 

P&O quickscan

Wilt u snel in kaart brengen wat de aandachtspunten zijn binnen uw organisatie op het gebied van P&O? De P&O quick scan kan hiervoor worden ingezet.
 

P&O ondersteuning op de werkvloer

 Heeft u behoefte aan P&O ondersteuning op kantoor of bij uw cliënt op terugkerende basis, bijvoorbeeld 1 dag per maand? Ook dat is mogelijk.
 

Meer weten?

Meer weten over de diensten die worden geboden op P&O gebied, het arbeidsrecht of het verzuimcontract, de P&O quick scan of interim ondersteuning bij u op kantoor? Neem vrijblijvend contact op met Ilon Hemmelder over de mogelijkheden. 

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Personeel en Organisatie

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement
 • cao recht
 • personeelsmanagement

mr. Jaco Hoksbergen

Personeel en Organisatie

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
 • bedrijfsopvolging