Personeel en Organisatie

Personeel en Organisatie

Ondersteuning op personeelsgebied

Pagina afdrukken
Onze personeelsadviseur kan u en uw cliënten ondersteunen in de rol van werkgever en manager. Dit kunnen arbeids- en sociaalrechtelijke vraagstukken vanuit uw adviespraktijk zijn, maar onze adviseur kan ook als vast aanspreekpunt optreden voor de organisatie van uw cliënt.
 

Onze P&O diensten: advies en hulpmiddelen

 • Helpdesk arbeids- en sociaalrechtelijke vragen (incl. in lidmaatschap)
 • Advies over instroom (hoe selecteer ik de juiste mensen?), doorstroom (hoe houd ik mijn mensen inzetbaar?) en uitstroom (hoe pak ik dat aan?) 
 • Praktische hulpmiddelen: arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, functieprofielen, salaristabel en een functionerings- en beoordelingssystematiek speciaal op maat gemaakt voor uw organisatie
 • Opstellen van persoonlijke regelingen (leaseauto regeling, telefoonovereenkomst, protocol ziekteverzuim, protocol ongewenst gedrag, etc.)
 • Toepassen van cao’s
 • P&O Advies organisatie breed over opleiding en ontwikkeling, actuele wetgeving, aanpak ziekteverzuim etc. 
 • ​In kaart brengen wat de aandachtspunten zijn binnen uw organisatie op het gebied van P&O?  De P&O quick scan kan hiervoor worden ingezet

 

Onze P&O diensten: ondersteuning op de werkvloer

 • Begeleiding van conflictsituaties
 • Begeleiding van reorganisaties, fusies en ontslagtrajecten
 • Begeleiding van functioneringstrajecten
 • ​Inzet van professionele assessments (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?) en coaching van managers en medewerkers
 • Implementatie van een resultaatgerichte manier van werken en ontwikkelen
 • Vaste P&O ondersteuning op kantoor of bij uw cliënt op terugkerende basis, bijvoorbeeld 1 dag per maand? Ook dat is mogelijk.


Ziekteverzuimbegeleiding

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, bent u niet alleen meer ondernemer en werkgever, maar wordt u ook geacht om een verzuimmanager te zijn voor de re-integratie van uw werknemer.  Wij kunnen u hierin ontzorgen. Lees meer over ziekteverzuimbegeleiding. 
 

Vertrouwenspersoon

Als werkgever doet u er uiteraard alles aan om een goed werkklimaat en veilige werkomgeving te bieden aan uw werknemers. Een vertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden bij een veilig werkklimaat. Lees meer over het abonnement Vertrouwenspersoon.
 

Trainingen

Wij verzorgen trainingen op maat over arbeidsrecht, verzuim, leidinggeven, etc. 
 

Meer weten?

Meer weten over de diensten op P&O gebied? Neem vrijblijvend contact op met Ilon Hemmelder over de mogelijkheden. 

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Personeel en Organisatie

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • cao recht
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement