5 tips over de Wwft om in uw dagelijkse kantoorroutine op te nemen

5 tips over de Wwft om in uw dagelijkse kantoorroutine op te nemen

Pagina afdrukken

Accountants dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van fraudepreventie en -bestrijding. Weet u wanneer u melding moet maken van fraude of van overtreding van wet- en regelgeving en bij welke instantie?  Wij geven u 5 tips om de wet- en regelgeving over de Wwft in uw dagelijkse kantoorroutine op te nemen.

Schrijf een praktisch Wwft beleid voor uw kantoor

Het schrijven van een Wwft-beleid is verplicht en dient onderdeel te zijn van een kantoorhandboek. Verlies hierbij niet de praktische kant uit het oog. Beleid is 1, maar een werkbaar proces voor het team is 2. De kans is aanwezig dat de toezichthouder BFT of de toetser van de NBA er naar vraagt bij een bezoek aan uw kantoor.
 

Ken uw klant! Zorg dat uw data op orde is en blijft

De Wwft vereist een voortdurende controle op de identificatie, de verificatie van de identiteit, het risicoprofiel van de cliënt en ongebruikelijke transacties van de zakelijke relatie tijdens de duur van de relatie. Denk aan KvK-uittreksels en kopieën van geldige identiteitsbewijzen. Toets uw klant op alle PEP en Sanctielijsten. Veranker deze processen in uw kwaliteitssysteem en kantoorhandboek.
 

Risicomanagement: Zorg voor een risicoprofiel van al uw klanten

Een accountant of belastingadviseur heeft de verplichting om per klant een risicoprofiel te bepalen (artikel 8 Wwft). Houdt uw klant zich wel aan de geldende wet- en regelgeving? Wwft-software die specifiek bedoeld is om bedrijven te helpen compliant te zijn met de Wwft, kan hierbij helpen. NB Als een accountant/belastingadviseur een melding van een ongebruikelijke transactie heeft gemeld, mag dit niet kenbaar worden gemaakt aan de klant.
 

Het hele team naar cursus 

Zorg voor voldoende kennis binnen het team. Agendeer de periodieke opleidingsverplichting zoals genoemd in artikel 35 Wwft. De opleidingsverplichting geldt voor (bijna) alle medewerkers van uw kantoor. Elke 3 jaar een incompany cursus voor het hele team organiseren is efficiënt en maakt dat het Wwft beleid binnen het kantoor weer eenduidig en up-to-date is.
 

Bij twijfel: melden!

De wetgever heeft de drempel voor het melden van ongebruikelijke transacties bewust laag gehouden. Dit betekent in de praktijk dat als u een transactie ongebruikelijk vindt, het accountantskantoor tot melding over moet gaan bij de FIU. Bespreek de situatie altijd eerst met de (externe) compliance adviseur. Het aanstellen van een (externe) compliance officer is voor accountantskantoren alleen verplicht als zij een oob-vergunning hebben.
 

  
Ons Wwft cursusaanbod 

Auxilium biedt diverse opleidingsmogelijkheden: individueel of voor het hele team. U ontvangt direct na deelname een bewijs voor het kantoordossier.

Workshop Wwft: als open inschrijving in Leusden of als incompany bij u op kantoor, eventueel uitgebreid met de aanvullende cursus over de fundamentele beginselen van het accountantsberoep. Let op: in de zomerperiode is een incompany Wwft extra voordelig! 
Video college Wwft: een online cursus in 3 modules, individueel of voor het hele team, waar en wanneer u wilt.  
Grondbeginselen Wwft: een zelfstudie e-learning gebaseerd op NBA Handreiking 1124: 'Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bestemd voor accountants en belastingadviseurs'.
 


Klik op de afbeelding om te vergroten  
 
 

Bekijk alle blogs

Meer weten?

Sanne van der Poel

5 tips over de Wwft om in uw dagelijkse kantoorroutine op te nemen

medewerker marketing, communicatie en verkoop

communicatie@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17

Sigrid Hoekzema

5 tips over de Wwft om in uw dagelijkse kantoorroutine op te nemen

medewerker marketing, communicatie en verkoop

communicatie@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • marketing & communicatie

Véronique Marquenie

5 tips over de Wwft om in uw dagelijkse kantoorroutine op te nemen

medewerker marketing, communicatie en verkoop

communicatie@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • marketing & communicatie
12-04-2022