Aanpassingen NOW-regelingen

Aanpassingen NOW-regelingen

Deze aanpassingen zien op het wegnemen van belemmeringen bij het vaststellingsproces van verschillende NOW-periodes. Belangrijke wijzigingen voor uw adviespraktijk; wij zetten ze voor u op een rij
Pagina afdrukken
In de Kamerbrief van 7 september 2021 heeft minister Koolmees een aantal wijzigingen aangekondigd die voor veel accountants relevant zijn. Hieronder geven we een samenvatting. De volledige brief is hier te lezen.
 

Aanvraag tot vaststelling NOW 1.0

De uiterste inleverdatum voor de aanvraag tot vaststelling NOW1 is en blijft 31 oktober 2021. Nieuw is dat 14 weken uitstel kan worden verkregen voor het inleveren van de bijbehorende verklaring.  Dit uitstel geldt vanaf de datum van het inleveren van de aanvraag tot vaststelling. Indien de aanvrager hiervan gebruik wil maken moet dit worden aangevinkt bij de aanvraag tot vaststelling. Hoe dit werkt, leest u hier. Communiceer dit dus duidelijk met uw cliënten waarvoor dit van toepassing is. 

Wilt u gebruik maken van Auxilium voor het uitvoeren van een OKB (verplicht bij een samenstellingsverklaring) dan verzoeken we u dit tijdig bij ons kenbaar te maken, zodat we dit kunnen inplannen. Tijdig is minimaal 1 maand vóór de uiterste inleverdatum. Wilt u een OKB door ons laten uitvoeren, stuur dan een mail aan uw vaste contactpersoon bij Auxilium of aan vaktechniek@auxiliumadviesgroep.nl
 
 

Complexe structuren

Bij complexe (vaak internationale) structuren kan het voor de accountant lastig zijn de volledigheid van de NOW-groep vast te stellen. De minimaal uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen in de accountantsprotocollen en worden door de NBA aangepast in Standaard 3900N. De documenten zijn ter consultatie door de NBA voorgelegd aan de leden. In voorkomende gevallen is het mogelijk een oordeelsonthouding met inherente beperking af te geven. In plaats van een nihil-vaststellen wordt in dat geval een korting van 10% toegepast op het berekende NOW-recht.
 

SV-loon in buitenlandse groepsdelen

Wanneer buitenlandse groepsdelen SV-loon hebben in Nederland, behoren ze voor de NOW tot het NOW-concern en zal hun omzet meegeteld moeten worden bij de berekening van de omzetdaling. Soms is het lastig vast te stellen dat dit aan de orde is. De NBA zal in de Standaarden aangeven welke werkzaamheden minimaal moeten worden uitgevoerd ten aanzien van SV-loon in het buitenland.
 

Data loketten vaststelling NOW3

Om het mogelijk te maken dat aanvragen tot vaststelling voor de drie tranches van NOW3 en de tranche van NOW4 gelijktijdig door accountants kunnen worden behandeld zijn de uiterste data voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling voor de NOW3-tranches gelijkgetrokken met die van NOW4. Dat betekent dat alle tranches van NOW3 en die van NOW4 uiterlijk op 22 februari 2023 moeten worden ingediend.

Meer weten?

Andries Visser RA

Aanpassingen NOW-regelingen

accountant

a.visser@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • externe verslaggeving

Jan Mooren AA

Aanpassingen NOW-regelingen

accountant

j.mooren@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • accountancy

Marcel van Dijk RA

Aanpassingen NOW-regelingen

accountant

m.dijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • toetsing
 • waarderingen

Wilco Schut AA

Aanpassingen NOW-regelingen

accountant

w.schut@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap
 • toetsing

Ed Suiker RA

Aanpassingen NOW-regelingen

accountant

e.suiker@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap
 • externe verslaggeving
15-09-2021