Aanvullende voorwaarden TVL Q1 2021

Aanvullende voorwaarden TVL Q1 2021

Doet u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan moet u bij de vaststelling extra informatie aanleveren.
Pagina afdrukken

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden voor de TVL Q1 2021. Deze zijn naast de algemene voorwaarden van toepassing.
 

Mkb-onderneming: aanvraag groter dan € 125.000

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming per kwartaal kan ontvangen, is verhoogd van € 90.000 naar € 550.000. Doet u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan moet u bij de vaststelling extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsverklaring. Bij de vaststelling dient u uw werkelijke omzet van januari tot en met maart 2021 door te geven.

Welke accountantsverklaring u nodig heeft, hangt af van of uw bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet.

 • Als uw bedrijf controleplichtig is, heeft u een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig.
 • Als uw bedrijf niet controleplichtig is, heeft u een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Heeft u geen accountant? Ook dan kunt u een accountant vragen deze informatie voor u aan te leveren. De accountantsverklaring is nodig om te controleren of u aan de subsidievoorwaarden voldoet.

Het volgende wordt gevraagd:

 • Heeft u een mkb-onderneming? Om te zien of u een mkb-ondernemer bent, kunt u de mkb-toets gebruiken.
 • Welke ondernemingen zijn er met uw onderneming verbonden? Wat zijn hun KVK-nummers? We hanteren hierbij de definitie voor onderneming zoals vastgelegd in het Europees staatssteunrecht.
 • Wat is uw relevante omzet in de subsidieperiode (januari-maart 2021) en in de referentieperiode (januari-maart 2019)?
 • Hoeveel overheidssteun heeft u in totaal in de gehele coronasteunperiode ontvangen binnen de Kaderregeling? En via welke regelingen? U mag niet boven het maximum van de Kaderregeling komen. Zie de maximale bedragen bij de voorwaarden over financiële gezondheid.
   

 

Mkb-onderneming: aanvraag groter dan € 125.000 TVL Q1 2021

Aanvraag € 125.000 TVL Q1 2021 of meer: wat heeft u nodig bij de vaststelling?

Controleplichtig

Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N) dat bevestigt:

 • dat u een mkb-bedrijf heeft
 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode
 • hoeveel overheidssteun u in totaal binnen de Kaderregeling in de gehele coronasteunperiode heeft ontvangen

 

Niet-controleplichtig

Samenstellingsverklaring (COS4416N) die bevestigt:

 • dat u een mkb-bedrijf heeft
 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode
 • hoeveel overheidssteun u in totaal binnen de Kaderregeling in de gehele coronasteunperiode heeft ontvangen


  Bron: RVO

Meer weten?

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Aanvullende voorwaarden TVL Q1 2021

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • eigen woning
 • bedrijfsoverdracht
 • echtscheiding
 • mkb

mr. Christine van de Lagemaat

Aanvullende voorwaarden TVL Q1 2021

fiscalist - MKB

c.lagemaat@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • herstructurering
 • fiscale aangiften
 • werkkostenregeling
 • grensoverschrijdend werken

mr. Daniël van der Veen RB

Aanvullende voorwaarden TVL Q1 2021

fiscalist

d.veen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • btw
 • de ondernemer
 • de dga en bv
 • bedrijfsoverdracht
15-04-2021