Accountantskantoor aansprakelijk omdat dga niet op risico aansprakelijkheid werd gewezen

Accountantskantoor aansprakelijk omdat dga niet op risico aansprakelijkheid werd gewezen

De accountant moet de klant erop wijzen dat een uitkering alleen mag plaatsvinden, indien aan de uitkeringstest wordt voldaan.
Pagina afdrukken
Welke verantwoordelijkheid heeft de accountant als de dga van een klant besluit tot een dividenduitkering op een moment dat het al niet goed gaat met de onderneming en er later een faillissement volgt? 

Een accountantskantoor moet van de rechtbank Rotterdam de schade vergoeden die de dga leed doordat hij wegens een dividenduitkering aansprakelijk werd gesteld door de curator. Het accountantskantoor had de dga indringender moeten waarschuwen voor de noodzaak om voorafgaand aan de dividenduitkering een uitkeringstest te doen en had hem moeten wijzen op het aansprakelijkheidsrisico.
 
De rechtbank overweegt dat de zorgvuldigheid die van een accountant verwacht mag worden bij deze begeleiding in het algemeen niet zover gaat dat deze ongevraagd de uitkeringstest zelf uitvoert (zo de accountant dit al kan doen) of daarvoor een voorzet doet. Wel moet de accountant de klant erop wijzen dat een uitkering alleen mag plaatsvinden, indien aan de uitkeringstest wordt voldaan. Het ligt bovendien op zijn weg om de klant te waarschuwen voor de aansprakelijkheidsrisico’s. Die waarschuwing moet indringender en concreter zijn naarmate de aan de accountant bekende financiële problemen groter zijn.

Bron: de rechtspraak
Bekijk alle blogs

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

Accountantskantoor aansprakelijk omdat dga niet op risico aansprakelijkheid werd gewezen

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemingsrecht
  • contractenrecht
  • mediation
  • bedrijfsopvolging
  • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
17-02-2021