Actie geboden bij eigen woning schenking?

Actie geboden bij eigen woning schenking?

Overgangsregeling schenkvrijstelling vervalt per 2019
Pagina afdrukken

Helpdeskvraag

Mijn klant wil zijn dochter (28) in 2019 € 100.000 schenken voor de aankoop van een nieuwe woning in dat jaar. Zij huurt momenteel. In 2015 heeft zij al de eenmalige verhoogde vrijstelling (destijds ruim € 20.000) ontvangen. Kan de dochter in 2019 gebruik maken van de eigenwoning schenkvrijstelling?
 

Ons antwoord

Nee, de dochter kan dan niet meer met succes een beroep doen op de schenkingsvrijstelling eigen woning. Dit heeft ermee te maken dat de dochter onder de overgangsregeling valt omdat zij in 2015 al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenking. Volgens de overgangsregeling is 2018 het laatste jaar dat zij nog gebruik kan maken van de schenkingsvrijstelling eigen woning. Bovendien is deze vrijstelling onder de overgangsregeling in 2018 gemaximeerd tot het bedrag van € 47.198. Vader kan zijn dochter dus alleen nog dit jaar aanvullend maximaal € 47.198 zonder heffing van schenkbelasting schenken.
 
Eigen woning schenking
Sinds 2017 is de eigen woning schenking definitief opgenomen in de wet. Wanneer de schenking door de begiftigde (tussen de 18 en 40 jaar) wordt gebruikt ten behoeve van een eigen woning (aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning of aflossing van de eigenwoningschulden), dan is deze vrijgesteld. Voor 2018 is dit bedrag vastgesteld op € 100.800.

Let op bij eerdere ouder-kindschenkingen!
Een belangrijk aandachtspunt is dat de hoogte van de vrijstelling beperkt kan worden als een ouder aan een kind wil schenken en er eerder gebruik is gemaakt van de éénmalig verhoogde vrijstellingen. Dit komt omdat de nieuwe regeling een uitgebreid, en nogal ingewikkeld, overgangsrecht kent. In onderstaand stroomschema wordt weergegeven in welke gevallen de vrijstelling wordt beperkt. 
 

 
Let op: Heeft u in 2017 nog geen gebruik gemaakt of kunnen maken van de overgangsregeling, dan is 2018 het laatste jaar dat dit nog kan. De overgangsregeling komt namelijk per 2019 te vervallen! Wil u precies weten van welk bedrag van de overgangsregeling uw klant nog gebruik kunt maken, neem dan contact op met Auxilium!

Meer weten?

mr. Fenna Maertens

Actie geboden bij eigen woning schenking?

estate planner | jurist

maertens@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • familie- en erfrecht
  • huwen en scheiden
08-11-2018