Afkoop ingegaan partnerpensioen, verzachtend beleid

Afkoop ingegaan partnerpensioen, verzachtend beleid

Er zijn gevallen waarbij een beroep kan worden gedaan op de hardheidsclausule. Dit resulteert in een hogere afkoopkorting en daarom een lagere inhouding loonheffingen.
Pagina afdrukken
Hebt u een klant bij wie het volgende speelt of speelde, dan is het van belang de situatie nogmaals te beoordelen! De DGA is na 31 december 2015 overleden en vanaf dat moment wordt het nabestaandenpensioen uitgekeerd. Men wil het uitkerende nabestaandenpensioen afkopen of heeft dit al gedaan en de korting blijkt verwaarloosbaar klein. Uw klant moet over nagenoeg de gehele fiscale voorziening belasting betalen…  Misschien komt de casus u bekend voor? Wij schreven hier in oktober 2018 ook een artikel over.
 

Verzachtend beleid

Gelukkig heeft Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen op 27 juni 2019 V&A 19-002 gepubliceerd en is vanuit de Belastingdienst bevestigd dat in deze gevallen een beroep kan worden gedaan op de hardheidsclausule. Dit resulteert in een hogere afkoopkorting en daarom een lagere inhouding loonheffingen.
 

Verzoek om toepassing van de hardheidsclausule indienen?

Het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule kan worden gezonden aan: Ministerie van Financiën, CD Vaktechniek, Team Brieven en Beleidsbesluiten, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.
 
Bij het verzoek moeten in ieder geval een drietal berekeningen worden overgelegd:
  • de afkoopwaarde van het partnerpensioen op de afkoopdatum;
  • de fiscale balanswaarde van de verplichting voor het partnerpensioen ultimo het boekjaar 2015 waarbij de DGA nog in leven is;
  • de fiscale balanswaarde van de verplichting voor het partnerpensioen ultimo het boekjaar 2015 aannemende dat de DGA toen al was overleden.

Mocht u in uw portefeuille cliënten hebben waarvoor het bovenstaande speelt, neemt u dan contact met ons op. Dan kunnen we met u beoordelen of er een – mogelijk zeer groot – voordeel is bij toepassing van de hardheidsclausule. Uiteraard kunnen wij de berekeningen ook voor u uitvoeren.
 

Achtergrond

Bij afkoop van pensioen in eigen beheer wordt de korting berekend over de fiscale waarde per afkoopdatum. De korting is echter nooit meer dan op basis van de waarde per 31 december 2015 wordt verkregen. Als de fiscale waarde per ultimo 2015 lager is dan per afkoopdatum, dan wordt de korting dus berekend over de lagere waarde per 2015.
 
Bij afkoop wordt alleen de fiscale waarde van het af te kopen pensioen in aanmerking genomen. In dit geval dus alleen de waarde van het partnerpensioen of het wezenpensioen. Het ouderdomspensioen speelt geen rol, omdat dat bij het overlijden is vervallen en dus niet wordt afgekocht. Het nabestaandenpensioen heeft eind 2015 een erg lage waarde, omdat rekening wordt gehouden met het feit dat de DGA eerst moet overlijden voordat het nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd.
 
Nu de DGA in de hier beschreven situatie nog in leven is op 31 december 2015, is de waarde van het nabestaandenpensioen laag. Die waarde is aanzienlijk hoger op het afkoopmoment, omdat de DGA dan daadwerkelijk is overleden. De afkoopkorting wordt over de lage waarde 2015 gegeven.

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

Afkoop ingegaan partnerpensioen, verzachtend beleid

financieel planner

elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer
29-07-2019