Besluit overdrachtsbelasting 2%-tarief en startersvrijstelling

Besluit overdrachtsbelasting 2%-tarief en startersvrijstelling

20 vragen en antwoorden van de Belastingdienst.


Pagina afdrukken

Op 24 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de serie vragen en antwoorden die de Belastingdienst destijds had gepubliceerd over de startersvrijstelling en het 2%-tarief.  
 
De 20 vragen en antwoorden van de Belastingdienst zijn inmiddels overgenomen en aangevuld met nieuwe praktijkvragen in de door de Staatssecretaris gepubliceerd besluit over de startersvrijstelling en het 2% tarief in de overdrachtsbelasting van 15 juli 2021. Dit vraag antwoord besluit bevat 45 relevante praktijkvragen en antwoorden.  
 

Besluit overdrachtsbelasting; onvoorziene omstandigheid en verkrijging blote eigendom en beperkt recht

Wij informeren u ook over het besluit van 29 juni jl. In dit besluit geeft de Staatssecretaris een goedkeuring voor toepassing van het 2%-tarief dan wel startersvrijstelling wanneer de woning niet als hoofdverblijf gaat fungeren door het plaatsvinden van een onvoorziene omstandigheid.

De goedkeuring ziet op onvoorziene omstandigheden die zich voordoen ná het sluiten van de koopovereenkomst maar vóór het tijdstip van verkrijging van de woning. Dit is namelijk niet geregeld in de wet. De wet biedt alleen uitkomst voor onvoorziene omstandigheden die zich voordoen ná verkrijging.

In het besluit staat opgenomen onder welke voorwaarden de goedkeuring geldt.

In het besluit is ook opgenomen dat de startersvrijstelling onder voorwaarden van toepassing is op verkrijgingen op dezelfde dag van de blote eigendom en een beperkt recht met betrekking tot dezelfde woning. De verkrijgen worden dan aangemerkt als één verkrijging als hierdoor de volle eigendom van die woning in handen komt van dezelfde verkrijger.  

Bekijk alle blogs

Meer weten?

mr. Daniël van der Veen RB

Besluit overdrachtsbelasting 2%-tarief en startersvrijstelling

fiscalist

d.veen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • bedrijfsoverdracht
  • btw
  • de ondernemer
  • de dga en bv

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Besluit overdrachtsbelasting 2%-tarief en startersvrijstelling

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • eigen woning
  • bedrijfsoverdracht
  • mkb
  • echtscheiding
19-08-2021