Betalingsregeling uitgestelde belastingschulden

Betalingsregeling uitgestelde belastingschulden

Het onderscheid tussen pré-coronabelastingschulden en coronabelastingschulden.


Pagina afdrukken

Veel ondernemers hebben vanwege de coronacrisis uitstel van betaling gevraagd voor belastingschulden. Voor deze uitgestelde belastingbetalingen ontvangen zij in het najaar van 2021 een voorstel voor een betalingsregeling van de Belastingdienst. Op grond van die betalingsregeling vervalt uiterlijk 31 oktober 2022 de eerste betalingstermijn. Vervolgens moet iedere maand een termijn betaald worden. Uiterlijk  1 oktober 2027 moet de volledige openstaande coronabelastingschuld zijn betaald.
 
Als de ondernemer uitstel is verleend voor 3 maanden (er is dus geen  verlenging verleend), zal de betalingsregeling uitsluitend zien op coronabelastingschulden. Dat zijn de belastingschulden die zijn ontstaan in de periode waarvoor dit uitstel is verleend.
 
In het geval dat de ondernemer wel verlengd uitstel is verleend, zal de betalingsregeling zowel betrekking hebben op de nog openstaande belastingschulden op het moment dat het verzoek tot uitstel is ingediend (de pré-coronabelastingschulden) als de belastingschulden die zijn ontstaan in de (verlengde) uitstel periode (de coronabelastingschulden).
 
Voor de betalingsregelingen voor verlengd belastinguitstel blijven de voorwaarden gelden die golden voor het verlengen van uitstel van betaling. Zo mag de belastingplichtige ook tijdens de betalingsregeling geen bonussen of dividenden uitkeren.


Meer weten?

mr. Daniël van der Veen RB

Betalingsregeling uitgestelde belastingschulden

fiscalist

d.veen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • btw
  • de ondernemer
  • de dga en bv
  • bedrijfsoverdracht

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Betalingsregeling uitgestelde belastingschulden

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • eigen woning
  • bedrijfsoverdracht
  • echtscheiding
  • mkb

mr. Christine van de Lagemaat

Betalingsregeling uitgestelde belastingschulden

fiscalist - MKB

c.lagemaat@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • herstructurering
  • fiscale aangiften
  • werkkostenregeling
  • grensoverschrijdend werken
07-07-2021