Boetes in de arbowetgeving

Boetes in de arbowetgeving

Klaar voor de start? Af!
Pagina afdrukken
Op 23 november 2016 en vervolgens op 19 juli 2017 informeerde wij u over de nieuwe arbowetgeving die sinds 1 juli 2017 is ingegaan. Werkgevers kregen een jaar de tijd om hun organisatie aan de arbowetgeving aan te passen. Dat betekent vaak dat bestaande arbocontracten niet langer voldoen en werkgevers deze contracten moeten uitbreiden met o.a. op welke wijze zij de kerndeskundigen inzetten, de second opinion, vrije toegang tot de werkvloer van de bedrijfsarts, pmo’s/pago’s, open spreekuur voor werknemers, melding beroepsziekten, grote betrokkenheid personeelsvertegenwoordiging, etc.

Op dit moment staan de inspecteurs in de startblokken want wie nu nog niet de regels van de arbowetgeving heeft ingeregeld, kan vanaf 1 juli 2018 forse boetes tegemoet zien. Op grond van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving wordt de hoogte van de boete bepaald. De hoogte van de boete is afhankelijk van diverse factoren die in de beleidsregel duidelijk zijn uitgewerkt. De overtredingen zijn ingedeeld in zeven categorieën normbedragen die variëren van € 340 tot en met € 3.500. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van € 50.000 wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet onverwijld meldt en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten.

Het is dus belangrijk om uw arbobeleid goed op orde te hebben en uw arbocontract te controleren op de nieuwe wetgeving. Ook het beleid uitdragen in een personeelshandboek is van groot belang. Wilt u ondersteuning bij uw Arbobeleid of inrichten van uw personeelshandboek, dan kunnen wij u ondersteunen. Neem dan contact op met Ilon Hemmelder.
Bekijk alle blogs

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Boetes in de arbowetgeving

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • sociaal zekerheidsrecht
  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimmanagement
  • cao recht
  • personeelsmanagement
  • arbeidsrecht