Corona en werknemersparticipatie

Corona en werknemersparticipatie

Is het verstandig in deze Corona-tijd om werknemers te laten participeren in een bedrijf?
Pagina afdrukken

Als door de coronacrisis de winstgevendheid onder druk is komen te staan en de onzekerheid over toekomstige winstontwikkelingen is toegenomen, dan heeft dat invloed op de financiële waardering van de onderneming. Dit kan ook tot gevolg hebben dat een werknemersparticipatie tegen een lagere waardering kan plaatsvinden dan vóór de coronacrisis het geval was.

Een werknemersparticipatie biedt werknemers een kans in de toekomstige (waarde)groei en resultaten van de onderneming te delen. Voor de onderneming kan zo meer binding tussen de onderneming en de werknemer worden gerealiseerd.
 
Een werknemersparticipatie kan op verschillende manieren gebeuren en kent in principe twee soorten regelingen, namelijk op participatiebasis of op cashbasis. Voorbeelden van een regeling op participatiebasis zijn aandelen (met diverse soorten aandelen mogelijk), aandelenopties, winstbewijzen en in aandelen converteerbare (obligatie)leningen. Met deze regelingen wordt daadwerkelijk geparticipeerd in de onderneming.

Bij regelingen op cashbasis kan gedacht worden aan een bonus- of tantièmeregeling of stock-appreciation-rights (SAR). Er vindt dan geen directe participatie in de onderneming plaats, maar de uiteindelijke beloning voor de werknemer is wel afhankelijk van waardeontwikkeling van de (aandelen van de) onderneming of van bepaalde key-performance-indicators (KPI).
 

Belangrijke aspecten

Aan werknemersparticipatieregelingen zijn specifieke juridische en fiscale aspecten verbonden voor zowel de werkgever als de werknemer. Hierbij moet onder andere gekeken worden naar:

 • arbeidsrechtelijke aspecten
 • participatievoorwaarden (voorwaarden voor deelname, bad-leaver en good-leaver afspraken bij vertrek, mogelijkheid tot vervreemding van de participaties, drag- en tag along bepalingen bij verkoop van de onderneming, berekening van de waarde van de participatie etc.)
 • vennootschapsrechtelijke aspecten (structuur, governance, waaronder zeggenschap en vergaderrechten)
 • financiering van de participatie
 • waardering van de onderneming en prijs van de participatie
 • fiscale aspecten bij de aanvang van de participatie, bij de realisatie van het voordeel, bij het einde van de participatie of bij ontslag. 
   

Waardering onderneming

Een belangrijk aspect van een werknemersparticipatieregeling is vaak (i) de waardering van de onderneming en (ii) de prijs die door de werknemer voor een participatie moet worden betaald. De participatie moet tegen zakelijke voorwaarden plaatsvinden om onwenselijke fiscale verrassingen te voorkomen. Wat de prijs betreft wordt fiscaal uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer van de aandelen in de onderneming. In de praktijk wordt die waarde vaak bepaald op basis van de zogenoemde discounted-cashflow-methode (DCF-methode) of de EBITDA-multiple. De Belastingdienst blijkt in de praktijk een duidelijke voorkeur te hebben voor de DCF-methode.
 
Neem gerust contact met ons op als u de mogelijkheden van een werknemersparticipatie eens wilt bespreken.
 
(Bron: mede ontleend aan Dirkzwager legal & tax)
 

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

Corona en werknemersparticipatie

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • bedrijfsopvolging
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
14-04-2021