De afwikkeling van een nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap

Handvatten om te bepalen wat zich in de nalatenschap bevindt.
Pagina afdrukken
Ieder jaar overlijden er in Nederland zo’n 150.000 mensen, met een gezamenlijk vermogen van grofweg € 16 miljard. Al deze nalatenschappen moeten worden afgewikkeld, zowel civiel- als fiscaalrechtelijk. In deel 1 (klik hier) van dit artikel besprak Mariëtte Elling dat we eerst naar de relatievermogensrechtelijke status van de overledene kijken, vervolgens inzichtelijk maken wat er in de nalatenschap zit en welke waarde dat vertegenwoordigt en daarna hoe de nalatenschap vererft, volgens de wettelijke regels of een testament. In dit tweede deel van het artikel komt aan de orde wie er bij de nalatenschap zijn betrokken en wat de rol van die personen is. Zo heeft een erfgenaam een bijzondere positie, doordat hij in de rechten en plichten treedt van de erflater en is de executeur voor de omvang van zijn taak afhankelijk van wat daarover in het testament is bepaald. Tevens wordt er ingegaan op de aangifte erfbelasting en mogelijkheden om de hoogte van de verschildigde erfbelasting te beïnvloeden. 

Mariëtte Elling FFP schreef voor het Vp-bulletin een tweeluik over de afwikkeling van de nalatenschap. In het tweede deel van dit artikel, dat is verschenen in de editie van september 2020 (2020/39), komt aan de orde wie er bij de nalatenschap zijn betrokken en wat de rol van die personen is. 

Klik hier om deel 2 te lezen. 

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

De afwikkeling van een nalatenschap

financieel planner

elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer
01-10-2020