De Arbowet wijziging is een feit!

De Arbowet wijziging is een feit!

Bent u er klaar voor?
Pagina afdrukken
Op 23 november 2016  informeerden wij u al over het wetsvoorstel tot de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Per 1 juli jl. is het een feit en is deze nieuwe ‘Arbowet’ ingegaan. 
 

Wat moet u regelen?

 • Informeer uw werknemers over de nieuwe regeling en leg de regeling vast in uw handboek arbeidsvoorwaarden
 • Verifieer of u voldoet aan de huidige Arbowetgeving:
 1. Heeft uw dienstverlenende Arbodienst c.q. verzuimspecialist u al een wijziging contract voor haar dienstverlening toegezonden?
 2. Heeft u al een preventiemedewerker aangewezen (instemmingsplicht OR)?
 3. Is uw preventiemedewerker voldoende op de hoogte om zijn taken uit te voeren?
 4. Is uw Risico Inventarisatie en - Evaluatie (Ri&E) nog actueel? Zijn de plannen uitgevoerd?

Wilt u weten of uw verzuimprotocol en verzuimbegeleiding voldoet aan de nieuwe wetgeving? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze P&O adviseur. 
 
Bekijk alle blogs

Meer weten?

Ilon Hemmelder

De Arbowet wijziging is een feit!

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • verzuimmanagement
 • cao recht
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden