De tijd dringt voor uitfaseren pensioen in eigen beheer!

De tijd dringt voor uitfaseren pensioen in eigen beheer!

2019 is het laatste jaar waarin pensioen kan worden uitgefaseerd. Al het pensioen in eigen beheer dat op 1 januari 2020 nog pensioen is, blijft dat tot in lengte der jaren. Heeft u DGA’s in de boeken, die nog geen definitieve keuze hebben gemaakt, dan is het zaak deze spoedig te benaderen.
Pagina afdrukken
Wees op tijd!
Wacht niet te lang! Aan het einde van het jaar is het zowel bij u als bij ons altijd druk. Is de klant - en diens (ex-)partner - geadviseerd, is de beslissing genomen en is er geen specifieke reden om tot later dit jaar te wachten, dan maken wij graag de stukken al in orde. Wilt u dat wij een rol spelen bij de advisering? Dat doen we graag. Ook in dat geval roepen wij u op om niet te lang te wachten om ons in te schakelen!
 
Uitfaseren pensioen in eigen beheer
Alleen in 2019 is het nog mogelijk om voor in de BV opgebouwde pensioenaanspraken te kiezen:
 
1. Het pensioen blijft staan in de BV.

Alles blijft gelijk aan de huidige situatie, zoals de verplichting levenslang pensioen uit te keren, dit eventueel te indexeren, jaarlijks actuariële berekeningen te laten maken en bij dividenduitkeringen rekening te houden met de commerciële waarde van het pensioen (dividendklem).

2. Het pensioen wordt uitgefaseerd.

a. Het pensioen kan worden afgekocht met een fiscale korting.
De fiscale waarde van het pensioen wordt ineens uitgekeerd en er wordt ineens belasting afgedragen (met een korting). De BV heeft daarna geen verplichting meer.

b. Het pensioen kan worden omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV).
De fiscale waarde wordt omgezet in een ODV. De ODV keert in beginsel in 20 jaar uit, bij het uitkeren van dividend is er geen hogere commerciële waarde meer die voor een dividendklem zorgt. 
Overigens kan ook een ODV alleen nog in 2019 (met korting) worden afgekocht.
 
Benodigde actie in 2019
Kiest de DGA voor afkopen of omzetten, dan moet dit uiterlijk in 2019 zijn overeengekomen en vastgelegd in notulen AV en een addendum op de pensioenovereenkomst. Daarnaast moet de Belastingdienst tijdig worden geïnformeerd middels het informatieformulier. Voor het laten staan van pensioen is geen actie nodig.
 
Advies
Welke keuze het best is voor de DGA (en diens partner), is afhankelijk van meerdere zaken. Eén daarvan is de belastingdruk, maar ook de wensen met betrekking tot de BV en de vrijheid van de opnames uit het vermogen spelen een rol.
 
Een belangrijk aandachtspunt is dat – afhankelijk van de situatie - voor uitfaseren de toestemming en handtekening van een (ex-)partner nodig is. In de meeste gevallen wordt de (ex-)partner door het uitfaseren benadeeld bij een onverhoopte (toekomstige) echtscheiding of het overlijden van de DGA vóór die (ex-)partner. Voor dat verlies van aanspraken kan het nodig zijn een compensatie overeen te komen, wellicht via het opstellen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden. Verder moet er aandacht zijn voor de situatie bij overlijden van de DGA (testament).
 
Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met Mariëtte Elling via 033 - 433 72 17.
 

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

De tijd dringt voor uitfaseren pensioen in eigen beheer!

financieel planner

elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer
04-06-2019