Echtscheiding en waardering van de onderneming

Echtscheiding en waardering van de onderneming

Wat zijn belangrijke stappen in het toepassen van de verbeterde rentabiliteitswaardemethode?
Pagina afdrukken

Helpdeskvraag

Mijn klanten zijn 2 broers met ieder een persoonlijke holding. Beide holdings hebben een 50% aandelenpakket in de werkmaatschappij. De oudste broer wil nu zijn 50%-aandelenpakket in de werkmaatschappij verkopen aan zijn jongere broer. Je zou kunnen stellen, de broers “gaan scheiden”. Omdat in het MKB vaak prognoses ontbreken, en inderdaad, dit geldt ook voor de werkmaatschappij van de 2 broers, wordt bij de waardering de verbeterde rentabiliteitswaardemethode toegepast.
 
Wat zijn nu belangrijke stappen in het toepassen van de verbeterde rentabiliteitswaardemethode? 
 

Antwoord

Belangrijke stappen in het toepassen van de verbeterde rentabiliteitswaardemethode zijn onder andere:

  • De balans per datum van waardering normaliseren;
  • De winst- en verliesrekeningen, bijvoorbeeld over de afgelopen 4 jaren, normaliseren;
  • Het toekennen van een wegingscoëfficiënt aan het genormaliseerd resultaat voor vennootschapsbelasting over de afgelopen 4 jaren;
  • Het bepalen van het vereiste solvabiliteits-%;
  • Het bepalen van het vereiste rentabiliteits-% (kostenvoet eigen vermogen). 

Met name het bepalen van het vereiste rentabiliteits-% (kostenvoet eigen vermogen) levert een belangrijke variabele, welke veelal fors andere waarderingsuitkomsten geeft als je daarmee gaat simuleren.
 

Tot slot

Accountants die in een dergelijke situatie terechtkomen, kunnen ons altijd om advies vragen. Over het algemeen zien we in de praktijk dat de samenstellend accountant zelf deze werkzaamheden niet gaat aanvaarden. Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige is dan ook de praktijk. Immers op basis van de VGBA (met name objectiviteit en deskundigheid) kan het lastig zijn om een dergelijke opdracht te aanvaarden, maar met het toevoegen van een derde, met bijvoorbeeld een OKB-opdracht of second opinion, kan dat wellicht wel. Of de accountant doet zelf het “voorwerk” en een derde aanvaardt de waarderingsopdracht en voert deze vervolgens uit.
 

Bij een scheiding dient op korte termijn veel geregeld te worden. Los van alle emotionele aspecten komt daar dan ook nog de financiële afwikkeling bij. Wij hebben de kennis en kunde in huis met het Auxilium echtscheidingsteam. Meer weten? Klik hier

Bekijk alle blogs

Meer weten?

Marcel van Dijk RA

Echtscheiding en waardering van de onderneming

accountant

m.dijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • toetsing
  • accountancy-dienstverlening mkb
  • waarderingen
11-06-2020