Einde aan de slapende dienstverbanden

Einde aan de slapende dienstverbanden

Wetgever wil van de ‘slapende dienstverbanden’ af
Pagina afdrukken
De advocaat-generaal (AG) van de Hoge Raad is van mening dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen onder betaling van een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding.  De zaak betrof een werknemer die na jarenlang zwaar lichamelijk werk te hebben verricht, arbeidsongeschikt raakte en leed aan ernstige rugklachten. De werknemer wordt door zijn werkgever in een slapend dienstverband gehouden. De werkgever is niet bereid om het slapende dienstverband te beëindigen en de wettelijke transitievergoeding te betalen.
 
In de WAB is geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het argument dat een werkgever door beëindiging van een slapend dienstverband op hoge kosten wordt gejaagd, gaat volgens de AG dus niet meer op. Bovendien is duidelijk dat de wetgever af wil van de ‘slapende dienstverbanden’. Op grond daarvan brengt de eis van ‘goed werkgeverschap’ met zich mee dat een werkgever een werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ mag houden, met als enige reden om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Het laatste woord is nu aan de Hoge Raad! Lees hier de rechtspraak. Meer weten? Volg nog dit jaar onze cursus WAB, ontslagrecht weer op de schop!
 

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Einde aan de slapende dienstverbanden

personeelsadviseur | verzuimmanager

hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement
 • cao recht

mr. Jaco Hoksbergen

Einde aan de slapende dienstverbanden

bedrijfsjurist | registermediator

hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • bedrijfsopvolging
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen