Financiële steunmaatregelen corona wederom verlengd

Financiële steunmaatregelen corona wederom verlengd

Wij zetten de belangrijkste regelingen voor u op rij.
Pagina afdrukken
Het kabinet heeft op 27 mei jl. het steun- en herstelpakket voor Q3 2021 bekendgemaakt. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste regelingen.
 

TVL

Het kabinet heeft het plan om de TVL te verlengen tot 1 oktober aanstaande. Voor TVL Q3 zullen dezelfde voorwaarden gelden als voor TVL Q2.  Vanaf TVL Q2 hebben ondernemers de keuze tussen twee referentieperioden, namelijk tussen Q2 2019 en Q3 2020.
 

NOW

Naast de TVL wordt ook de NOW verlengd tot 1 oktober aanstaande. NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. De voorwaarden blijven nagenoeg gelijk aan NOW 3, alleen zal er een nieuwe referentiemaand, namelijk februari 2021, gaan gelden. 
Vanaf NOW 3 (de subsidieperiode vanaf oktober 2020) telt de tegemoetkoming vanuit de TVL niet meer mee als omzet voor de bepaling van de hoogte van de subsidie. Hierdoor zullen veel werkgevers meer subsidie ontvangen.
 

Tozo

Ook de Tozo wordt verlengd in het derde kwartaal; dit is dan Tozo 5. De voorwaarden voor het recht op uitkering wijzigen niet.

Ondernemers die een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal hebben ontvangen hoeven deze niet eerder terug te betalen dan 1 januari 2022. Bovendien wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. De looptijd van de lening is aangepast van 42 maanden naar 60 maanden. 
 

TONK

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. De regeling gaat ook gelden in het derde kwartaal 2021, huishoudens kunnen in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021 dus de TONK aanvragen. Daarbij hebben Gemeenten de ruimte gekregen om rekening te houden met lokale omstandigheden, wat tot uiting komt in toelatingscriteria en de hoogte van de uitkering.
 

Bijzonder uitstel van betaling

Het is de verwachting dat de economie vanaf 1 juli 2021 weer grotendeels open is. Vanaf dan zullen bedrijven hun nieuw opkomende belastingverplichtingen weer kunnen voldoen. Het kabinet heeft er derhalve voor gekozen vast te houden aan 1 juli 2021; vanaf dan dienen nieuw opkomende verplichtingen weer te worden betaald en geldt voor deze verplichtingen geen bijzonder uitstel van betaling meer.
 
NB. Voor deze nieuw opkomende belastingschulden kan wel gewoon uitstel van betaling worden aangevraagd. Hierbij kunt u denken aan kort telefonisch uitstel.
 
Niet vanaf 1 oktober 2021, maar vanaf 1 oktober 2022 dienen bedrijven te starten met de aflossing van hun openstaande belastingschuld. Bovendien krijgen ze langer de tijd om de openstaande belastingschuld af te lossen; in plaats van 3 jaar krijgt de ondernemer 5 jaar de tijd. Dit houdt in dat de laatste aflossing hoeft te worden gedaan in 2027. Hiervoor heeft het kabinet gekozen om de ondernemer wat meer lucht te geven. Overigens dient wel rekening te worden gehouden met verschuldigde invorderingsrente. Zie ook hierna.
 
Er komt geen generieke kwijtscheldingen van belastingschulden.
 

Invorderingsrente

Het kabinet kiest ervoor het rentepercentage per 1 januari 2022 niet te stellen op 4% maar op 1%. Vervolgens zal het percentage stapsgewijs omhoog gaan tot 4% op 1 januari 2022.
 

Versoepeling urencriterium

De versoepeling ten aanzien van het urencriterium wordt niet verlengd naar het derde kwartaal. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen acht het kabinet het namelijk niet noodzakelijk om de versoepeling ook na 1 juli te laten doorlopen. Vanaf die datum tellen enkel de uren die de ondernemer daadwerkelijk aan de onderneming besteedt mee voor het urencriterium.
 

Overige fiscale maatregelen

De volgende fiscale maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021:
 • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
 • de onbelaste reiskostenvergoeding;
 • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 • het btw-nultarief op mondkapjes COVID-19-vaccins en testkits;
 • de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel; en
 • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheekbetaalpauze.

Meer weten?

mr. Christine van de Lagemaat

Financiële steunmaatregelen corona wederom verlengd

fiscalist - MKB

c.lagemaat@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • herstructurering
 • fiscale aangiften
 • werkkostenregeling
 • grensoverschrijdend werken

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Financiële steunmaatregelen corona wederom verlengd

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • eigen woning
 • bedrijfsoverdracht
 • echtscheiding
 • mkb

mr. Daniël van der Veen RB

Financiële steunmaatregelen corona wederom verlengd

fiscalist

d.veen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • btw
 • de ondernemer
 • de dga en bv
 • bedrijfsoverdracht
02-06-2021