Fiscale deadlines 1 oktober 2021

Fiscale deadlines 1 oktober 2021

Heeft u ze allen in het vizier?

Pagina afdrukken

Het najaar staat weer voor de deur en dat betekent naast Prinsjesdag ook de deadline van 1 oktober voor diverse fiscale regelingen. Graag herinneren wij u aan de volgende actiepunten voor uw adviespraktijk:


Inbreng in de bv

Heeft u klanten die hun IB-onderneming willen omzetten in een bv? En willen zij dit fiscaal geruisloos en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021? Dan moet er vóór 1 oktober 2021 een getekende intentieverklaring dan wel voorovereenkomst aangetekend zijn gestuurd naar de Belastingdienst.
 

Uitzakken bv

Ook klanten die hun onderneming in een bv willen laten uitzakken in een nieuwe bv dienen voor 1 oktober aanstaande een getekende intentieverklaring aangetekend naar de Belastingdienst te sturen.
 

Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden

Heeft u klanten die in zwaar weer zitten vanwege het coronavirus, dan kan uw klant nog uitstel van betaling van belastingschulden aanvragen tot 1 oktober 2021. Loopt een al aangevraagd bijzonder uitstel af voor 1 oktober aanstaande dan hoeft de klant niet langer meer om verlenging te verzoeken. Het bijzondere uitstel loopt dan automatisch door tot 1 oktober 2021 en geldt voor alle belastingen waarvoor bijzonder uitstel is aangevraagd. Dit geldt ook als het uitstel al eerder is geëindigd (zie Kamerbrief).

Als er nu nog uitstel loopt, dan vallen alle openstaande belastingschulden (van de middelen die voor uitstel in aanmerking kwamen) onder de betalingsregeling. Uw klant hoeft de openstaande belastingschulden ‘pas’ vanaf 1 oktober 2022 te betalen en heeft deze daarvoor 60 maanden de tijd.

Indien er nog geen uitstel is gevraagd, maar uw klant wel voldoet aan het voorwaarden kan het dus van groot belang zijn om alsnog uitstel aan te vragen voor 1 oktober aanstaande! Niet zozeer voor het uitstel zelf, maar wel om in de gunstige betalingsregeling terecht te komen. Als het goed is krijgt deze klant in september ook bericht van de Belastingdienst om te wijzen op de mogelijkheden.
 

Nieuwe betalingsverplichtingen

Vanaf 1 oktober 2021 moeten ondernemers weer voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen. Het gaat om alle belastingen waarvoor op of na 1 oktober 2021 aangifte wordt gedaan. Hierbij kunt u denken aan aangifte over tijdvakken 3e kwartaal van 2021, september 2021 en 10e vierwekenperiode. Uw klanten dienen niet alleen op tijd aangifte te doen, maar deze ook op tijd te betalen. 

Bekijk alle blogs

Meer weten?

mr. Daniël van der Veen RB

Fiscale deadlines 1 oktober 2021

fiscalist

d.veen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • bedrijfsoverdracht
  • de ondernemer
  • de dga en bv
  • btw

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Fiscale deadlines 1 oktober 2021

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • eigen woning
  • bedrijfsoverdracht
  • echtscheiding
  • mkb
02-09-2021