Fiscale maatregelen coronacrisis geactualiseerd

Fiscale maatregelen coronacrisis geactualiseerd

Meer over de eigenwoningrente, fiscale corona-reserve en gebruikelijk loon.
Pagina afdrukken
Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 22 april 2020 (waarover wij u eerder hebben geïnformeerd) is geactualiseerd. Het geactualiseerde besluit is van 6 mei 2020. De volgende onderwerpen zijn in het besluit opgenomen:
 
 • Termijn indienen teruggaaf Energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie- en klimaattransitie) ODE (onderdeel 2.5)
 • Gebruikelijk loon (onderdeel 6.3)
 • Werkkostenregeling (onderdeel 6.4)
 • Urencriterium (onderdeel 8.2)
 • Fiscale coronareserve (onderdeel 8.3)
 • Eigenwoningrente (onderdeel 11) 

Over de meeste van bovenstaande onderwerpen hebben wij u al geïnformeerd. Graag geven wij u nog het volgende mee:
 

Gebruikelijk loon

In geval van omzetdaling mag het gebruikelijk loon in 2020 evenredig lager zijn. Het is in veel gevallen eenvoudig de verlaging van het gebruikelijk loon vast te stellen zodat er geen overleg met de inspecteur nodig is. De Staatssecretaris keurt goed dat het gebruikelijk loon op de volgende manier wordt bepaald. Het gaat dan overigens om omzet exclusief omzetbelasting.

Gebruikelijk  loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019
Er wordt dus gekeken naar de eerste 4 maanden.

Graag geven wij mee dat bij aanpassing van het gebruikelijk loon het noodzakelijk is om hiervan notulen op te maken en een addendum bij de arbeidsovereenkomst op te stellen. Het enkel afzien van uitbetaling van het salaris is onvoldoende. De dga blijft namelijk anders aanspraak houden op de overeengekomen beloning en dan loopt de BV risico op naheffingsaanslagen. 
 

Fiscale coronareserve

Om ondernemers met liquiditeitsproblemen, door teruggelopen omzet tegemoet te komen, kunnen ondernemers in de vennootschapsbelasting een coronareserve vormen. De Staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat belastingplichtigen bij het bepalen van de in het boekjaar 2019 genoten winst alvast een reserve  vormen. Deze coronareserve kan worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het boekjaar 2020 voordoet.

Met de goedkeuring om een fiscale coronareserve te vormen beoogt de Staatssecretaris dat belastingplichtigen het verwachte coronagerelateerde verlies in 2020 geheel of gedeeltelijk ten laste van de winst van 2019 kunnen brengen, waardoor de winst van 2019 en het verwachte verlies van 2020 gelijkmatiger over deze jaren wordt verdeeld. De coronareserve kan niet meer bedragen dan de winst van 2019 voor toepassing van deze reserve.

De reserve dient uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst te worden opgenomen.

De overige voorwaarden staan opgesomd in het voornoemde besluit. Onze accountants kunnen u nader informeren over de verwerking van de coronareserve in de jaarrekening.
 

Eigenwoningrente

De goedkeuringen omtrent de betaalpauze voor rente en aflossing van de eigenwoningschuld zijn opgenomen in een apart besluit: Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld.

Wilt u meer weten over de steunmaatregelen (zoals de TOZO, TOGS etc.) vanuit de overheid, dan is de Update corona een goede keuze! Vanaf 1 juni op meerdere locaties.  Bekijk ook onze nieuwsvoorziening over de verschillende coronamaatregelen. 
 

Meer weten?

mr. Christine van de Lagemaat

Fiscale maatregelen coronacrisis geactualiseerd

fiscalist - MKB

lagemaat@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • herstructurering
 • inkomstenbelasting
 • fiscale aangiften
 • werkkostenregeling
 • grensoverschrijdend werken

mr. Ton Honcoop RB

Fiscale maatregelen coronacrisis geactualiseerd

fiscalist - MKB

honcoop@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • formeel belastingrecht
 • omzetbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • inkomstenbelasting

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Fiscale maatregelen coronacrisis geactualiseerd

fiscalist - MKB

rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • bedrijfsoverdracht
 • belastingadviseur
 • mkb-generalist
 • agrarische sector
20-05-2020