Geeft de coronacrisis een recht op thuiswerken?

Geeft de coronacrisis een recht op thuiswerken?

Een advies van de overheid is geen recht...
Pagina afdrukken

'Indien mogelijk thuiswerken' is momenteel het advies van de overheid. Betekent dit ook dat medewerkers het recht hebben om thuis te werken? Een rechter in Nijmegen oordeelde van niet: recht op thuiswerken bestaat dus niet. Het is de eerste uitspraak over 'thuiswerken in coronatijd' en geeft hiermee richtlijnen aan de werkgever.

 

De casus

Een commercieel medewerker van een keukenbedrijf werkte op verzoek van de werkgever sinds 15 maart 2020 vanuit huis. Dit  had de werkgever besloten om de kans op een coronabesmetting te verkleinen. Op 6 mei besloot de werkgever dat de medewerkers weer op kantoor moesten gaan werken.

De medewerker vond dat het verzoek van de werkgever in strijd was met het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken en weigerde dit. Hij spande vervolgens een rechtszaak aan. De werkgever was van mening dat zijn verzoek om weer vanuit het bedrijf te werken redelijk was aangezien hij maatregelen had getroffen om het gezondheidsrisico zoveel mogelijk te beperken. Hij verwachtte daarom dat de medewerkers weer op hun werkplek zouden verschijnen.

De werkgever gaf als reden voor zijn verzoek dat medewerkers veel werkzaamheden niet vanuit huis konden uitvoeren. Medewerkers moeten pakketten kunnen aannemen en bestellingen van klanten moeten verwerkt worden. De medewerker begeleidt daarnaast ook een collega. Gezien de werkdruk bij de directe collega’s, kan die begeleiding niet worden overgedragen.

De medewerker beriep zich op het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. Daarnaast stelde de werknemer dat het werken op kantoor gezondheidsrisico’s met zich mee zou brengen, zeker als collega’s zich niet aan de regels houden. Ook maakte de medewerker uit een aantal e-mailberichten - die de werkgever aan het begin van de coronacrisis had gestuurd - op dat er overeenstemming was om in ieder geval voor langere tijd thuis te werken.
 

Oordeel van de rechter

De rechter oordeelde dat "het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies over zoveel mogelijk thuis werken niet zo ver ingrijpt op deze specifieke rechtsverhouding dat werkneemster daaruit een recht op thuiswerken kan putten". Het advies van de overheid betekent dus geen recht op thuiswerken.

De medewerker kon ook niet aannemelijk maken dat de werkgever zijn verplichtingen had geschonden die voortvloeien uit goed werkgeverschap, de instructiebevoegdheid en de zorgplicht. De werkgever had immers maatregelen getroffen om een veilige werkplek te bieden. Dat de collega’s coronamaatregelen zouden overtreden, kwam evenmin vast te staan. Ook zag de rechter in de door de werkgever verstuurde e-mailberichten geen grond voor een recht om te blijven thuiswerken. In die berichten stond slechts dat voor een beperkte periode en geclausuleerd toestemming was gegeven om thuis te werken. Dit kan dus niet worden beschouwd als een overeenkomst tussen werkgever en medewerker voor een onvoorwaardelijke arbeidsplaatswijziging.
 

Conclusie

Er is dus geen recht op thuiswerken, zelfs niet in de coronacrisis. Betekent dit nu dat een medewerker het werken vanuit huis helemaal nooit kan afdwingen? Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Als de omstandigheden anders zijn, kan een rechter anders oordelen. Als bijvoorbeeld thuiswerken praktisch mogelijk is en er geen verlies van productiviteit optreedt, dan zou goed werkgeverschap kunnen betekenen dat de werkgever een verzoek om thuis te werken wel goed moet keuren. Dit geldt vooral als een medewerker tot de groep van mensen behoort die een verhoogd gezondheidsrisico lopen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 16 juni 2020, CLI:NL:RBGEL:2020:2954

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Geeft de coronacrisis een recht op thuiswerken?

personeelsadviseur | verzuimmanager

hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • personeelsmanagement
  • arbeidsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimmanagement
  • cao recht
13-10-2020