Heeft u of uw cliënt de NOW 3 aangevraagd? Let dan goed op!

Heeft u of uw cliënt de NOW 3 aangevraagd? Let dan goed op!

De werkgever heeft plichten richting werknemers waarvoor bijvoorbeeld een ontslagvergunning aangevraagd wordt.
Pagina afdrukken
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies, tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Verplichtingen en 5% subsidie verlaging

Als u een tegemoetkoming NOW voor de derde, vierde of vijfde periode aanvraagt, dan gelden de volgende plichten:
 
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden van werk naar werk.
  • Voor de begeleiding van werk naar werk moet u zich melden bij UWV via 088 - 898 20 04 (UWV Telefoon NOW).
 
Melden is mogelijk vanaf het moment dat u een aanvraag voor de tegemoetkoming kunt indienen. Vraagt u een ontslagvergunning aan en doet u geen melding bij UWV, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 
Alhoewel in de regeling het vermoeden gewekt kan worden dat 5% verlaging nog niet definitief, is de brief van het UWV daarover zeer duidelijk.

Inspanningsplicht

Wat houdt de inspanningsplicht in?  Bij navraag bij het UWV zijn daar nog geen regels voor. Onder de huidige regelgeving dient de werkgever aan te tonen (schriftelijk) dat hij zijn werknemers in de gelegenheid  (in bijv. tijd) heeft gesteld om een opleiding te volgen. Dat kunnen ook de (gratis) opleidingen zijn van de site ‘Nederland werkt door!’. Ook branche opleidingen van bijv. opleidingsfondsen komen daarvoor in aanmerking.

Bij een volledige lockdown, zou de werkgever ook de werknemer in de gelegenheid kunnen stellen een ‘stage’ te lopen bij een andere werkgever in het kader van omscholing.
 

Concluderend

Op welke wijze er invulling gedaan moet worden is nog onduidelijk, dat er een melding gedaan moet worden bij het UWV is wel definitief.

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Heeft u of uw cliënt de NOW 3 aangevraagd? Let dan goed op!

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • personeelsmanagement
  • arbeidsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimmanagement
  • cao recht
27-01-2021