Helpdeskvraag accountancy

Helpdeskvraag accountancy

Hoeft er maar één bestuurder te tekenen als de ander van de twee bestuurders langdurig ziek is?
Pagina afdrukken

Vraag

Wij hebben voor een klant een vereenvoudigde jaarrekening opgesteld. In verband met langdurige ziekte van één van de twee bestuurders kan deze bestuurder niet tekenen (hij is hier niet toe in staat volgens cliënt). Is het dan akkoord als er maar één bestuurder tekent?


Antwoord

Dat is inderdaad mogelijk. In artikel 2:210 lid 2 BW staat: ''De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.''

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Helpdeskvraag accountancy

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemerschap
  • toetsing

Marcel van Dijk RA

Helpdeskvraag accountancy

accountant

dijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • toetsing
  • accountancy-dienstverlening mkb

Ed Suiker RA

Helpdeskvraag accountancy

accountant

suiker@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • externe verslaggeving
  • accountancy-dienstverlening mkb
  • ondernemerschap

Wilco Schut AA

Helpdeskvraag accountancy

accountant

schut@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • toetsing
  • accountancy-dienstverlening mkb
  • ondernemerschap