Helpdeskvraag NOW-regeling

Helpdeskvraag NOW-regeling

Bij de bepaling van de omzet over 2019 moet rekening worden gehouden met afgrenzing.
Pagina afdrukken

Vraag

Mijn klant heeft een gebroken boekjaar. Kan ik voor de bepaling van de referentie-omzet uitgaan van de netto-omzet zoals verantwoord in deze jaarrekening?


Antwoord

Er mag niet worden uitgegaan van de netto-omzet over dit gebroken boekjaar. Voor de bepaling van de referentie-omzet moet worden uitgegaan van de netto-omzet over het jaar 2019. De regeling biedt helaas geen mogelijkheid om hiervan af te wijken. Dit moet worden bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening, mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat er in latere jaarrekeningen een stelselwijziging doorgevoerd zal worden met als doel de omzet hoger uit te laten komen. Bij de bepaling van de omzet over 2019 moet dus rekening worden gehouden met afgrenzing.
 

Meer weten?

Wilco Schut AA

Helpdeskvraag NOW-regeling

accountant

schut@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap

John Weerdenburg AA

Helpdeskvraag NOW-regeling

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ondernemerschap
 • toetsing

Ed Suiker RA

Helpdeskvraag NOW-regeling

accountant

suiker@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • externe verslaggeving
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap

Marcel van Dijk RA

Helpdeskvraag NOW-regeling

accountant

dijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • waarderingen
 • accountancy-dienstverlening mkb

Andries Visser RA

Helpdeskvraag NOW-regeling

accountant

visser@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • externe verslaggeving
25-06-2020