Het concurrentiebeding weer onder vuur

Het concurrentiebeding weer onder vuur

Minister van Gennip (SZW) wil verdere eisen stellen aan het opnemen van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.
Pagina afdrukken
Werd in 2015 in de Wet Werk en Zekerheid al paal en perk gesteld aan het concurrentiebeding in het bepaalde tijd contract, nu wil minister van Gennip (SZW) verdere eisen stellen aan het opnemen van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Deze beperkingen gelden dan niet alleen voor het bepaalde tijd contract, maar ook voor het onbepaalde tijd contract.

Het moderniseren van de arbeidsmarkt, zeker met de huidige krapte, wordt breed gedeeld aldus minister Van Gennip. Verder stelt zij in haar brief aan de Tweede Damer op 25 februari jl. dat: ”Het gebruik van het concurrentiebeding blijkt nu zodanig breed dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van de noodzakelijke arbeidsmobiliteit kan leiden”.

In het door Van Gennip gelaste onderzoek uitgevoerd door Panteia, is gebleken dat 37% van de werknemers gebonden is aan het concurrentiebeding. In 2015 was nog maar 19%. Hierdoor wordt volgens Van Gennip een steeds grotere groep van de beroepsbevolking beperkt in de vrijheid van arbeidskeuze.  

Er is met sociale partners over bovenstaande probleemanalyse gesproken, waarbij het algemene beeld gedeeld werd. Er is draagvlak om het concurrentiebeding te herzien, waarbij er binnen sociale partners nog verschillend gedacht wordt over de manier waarop.

Hetgeen heeft geleid tot de volgende beleidsopties.

   

   

Vakbonden hebben aangegeven de voorkeur te hebben voor beleidsoptie 4, waarbij voor o.a. de hoogte van de vergoeding aangesloten kan worden bij de regelingen zoals deze in België en Duitsland gangbaar zijn. De werkgevers vinden dat er wel mogelijkheden zijn voor de beleidsopties 1 en 3. Ze zijn daarentegen geen voorstander van beleidsopties 2 en 4.

Een aantal beleidsopties zijn vooralsnog niet opgenomen in de beleidsopties. Overige elementen die niet zijn opgenomen in de beleidsopties:
  • Beperken van het concurrentiebeding tot een relatiebeding;
  • Overeenkomen van het beding wordt alleen in bepaalde sectoren mogelijk;
  • Overeenkomen van het beding wordt afhankelijk van een bepaald brutoloon;
  • Verbod op overeenkomen van een concurrentiebeding voor contracten bepaalde tijd.
 
De achtergrond en de uitslag van het onderzoek zijn te vinden in de brief 'Beleidsopties concurrentiebeding' van 25 februari 2022.
 
Bekijk alle blogs

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Het concurrentiebeding weer onder vuur

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • verzuimmanagement
  • cao recht
  • personeelsmanagement
  • arbeidsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • arbeidsomstandigheden
02-03-2022