Inloop- en uitlooprisico’s in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Inloop- en uitlooprisico’s in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het is verstandig om uw beroepsaansprakelijkheidspolis goed op dit onderwerp te (laten) controleren.
Pagina afdrukken
De VAO en NVKS bevatten de eis dat in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de ‘inloop- en uitlooprisico's gedurende ten minste twee jaren zijn gedekt’. De NBA heeft onlangs aangegeven dat dit bij het afsluiten van de verzekering al moet worden overeengekomen.
 
In de regel geven beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen invulling aan deze eis in de vorm van een zogenaamd ‘onherroepelijk aanbod’. Dit betekent dat bij polisbeëindiging het recht bestaat om het uitlooprisico tegen vooraf vastgelegde voorwaarden te verzekeren. De belangrijkste reden voor deze benadering is dat in veel scenario’s de verzekering van het uitlooprisico onnodig is. Bij een wisseling van verzekeraar biedt de nieuwe verzekeraar dekking voor de in het verleden begane fouten (inloopdekking). Hetzelfde geldt bij overgang van een onderneming inclusief de rechtspersoon. Een vooraf overeengekomen uitloopdekking leidt in die gevallen tot onnodige kosten en mogelijke samenloopproblemen, waarbij discussie ontstaat tussen verzekeraars over de vraag wie moet opkomen voor schade.
 
Alleen bij staking is er sprake van een uitlooprisico dat verzekerd dient te worden. In die gevallen is een uitloopperiode van 2 jaar echter ontoereikend. Aansprakelijkheidsclaims vloeien immers vaak voort uit fouten die vele jaren tevoren zijn begaan. Bij staking is het daarom raadzaam om een uitlooptermijn van minimaal 5 jaren te verzekeren en deze nadien eventueel te verlengen. Dit geldt nadrukkelijk ook indien de minimale uitloopdekking van 2 jaar bij het aangaan van de verzekering al is overeengekomen.
 
Het is verstandig om uw beroepsaansprakelijkheidspolis goed op dit onderwerp te (laten) controleren, vooral bij een beëindiging van de verzekering. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met Koekenberg Van Vuuren, gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid voor accountants. Zij willen uw vragen graag beantwoorden. Koekenberg Van Vuuren heeft voor Auxilium een uitstekende beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzorgd. Zij kunnen ook voor uw kantoor een dergelijke verzekering verzorgen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een beroepsaansprakelijkheids-verzekering via  Koekenberg Van Vuuren, dan kunt u contact opnemen met Jan Middelburg van Koekenberg Van Vuuren op telefoonnummer 088 - 38 38 000. 

Koekenberg Van Vuuren | Burgemeestersrand 198 | Postbus 166 | 2600 AD  Delft | 088 - 38 38 000 | info@kvv.nl | www.kvv.nl

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Inloop- en uitlooprisico’s in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemerschap
  • toetsing
02-09-2020