Jaarcontracten en de WAB

Jaarcontracten en de WAB

Let wel op de einddatum!
Pagina afdrukken

Helpdeskvraag

Mag ik in de WAB drie jaarcontracten aanbieden, als er geen cao van toepassing is die afwijkt van de wettelijke bepalingen?
 

Antwoord

Ja, dat mag. Let wel op de einddatum en wees alert op tekstuele vergissingen. Let op: Bij overschrijding van de periode van 36 maanden gaat de arbeidsovereenkomst bij ommekomst van tijd, van rechtswege over in een contract van onbepaalde tijd.
 
Als een jaarcontract ingaat op 1 januari van enig jaar en tot en met 1 januari van het volgende jaar loopt, dan is er sprake van een jaarcontract én één dag. Bij stilzwijgende verlengingen van deze overeenkomst en bij ommekomst van tijd gaat dan het derde vermeende jaar contract van rechtswege over in onbepaalde tijd. Het is dus belangrijk om de juiste de data te hanteren. In het genoemde voorbeeld (1 januari van enig jaar en tot en met 1 januari van het volgende jaar) had de overeenkomst aangegaan moeten worden tot en met 31 december van enig jaar.
Bekijk alle blogs

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Jaarcontracten en de WAB

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • arbeidsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimmanagement
  • cao recht
  • personeelsmanagement