Auxilium ontzorgt bij de uitvoering van klachtregeling accountantskantoren

Auxilium ontzorgt bij de uitvoering van klachtregeling accountantskantoren

Vanwege onze grote kennis van accountancy, fiscaliteit én de toepasselijke beroepsregels, is Auxilium als geen ander in staat u op dit punt van dienst te zijn.
Pagina afdrukken
Het aantal klachten tegen accountants neemt toe. Klanten zijn mondiger en de drempels naar klachtinstituten worden lager. Wie met een klachtprocedure bij de Accountantskamer of NBA te maken heeft gehad, weet dat dit grote impact heeft. Het is voor accountants van het grootste belang dat klachten snel, deskundig en oplossingsgericht worden benaderd, zodat een gang naar de (tucht)rechter wordt voorkomen.
 

Dienstverlening exclusief voor Auxilium leden: Klachtafhandeling  

Vanwege onze grote kennis van accountancy, fiscaliteit én de toepasselijke beroepsregels, is Auxilium als geen ander in staat u op dit punt van dienst te zijn. Wij kunnen de klachtafhandeling uit handen nemen. Deze  vorm van dienstverlening betekent voor u dat:
 
  • u ons kantoor in uw opdrachtdocumenten, leveringsvoorwaarden en op uw website als uw externe klachtafhandelaar kunt vermelden; 
  • richting klagers een objectieve en deskundige klachtafhandeling gewaarborgd is; 
  • wij u begeleiden en ontzorgen, vanuit de doelstelling een klacht zo snel mogelijk tot een voor alle partijen optimaal einde te brengen. 
  
U mag onze organisatie als uw externe klachtafhandelaar vermelden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook stellen wij u kosteloos teksten en klachtdocumenten ter beschikking. Pas als wij in het kader van een klacht geraadpleegd of ingeschakeld worden, brengen wij u ons gebruikelijke adviestarief in rekening.  
 

Meer informatie?

Wilt u gebruik maken van deze regeling of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Hilda Burgstede of John Weerdenburg, telefoonnummer 033-4337217 of via e-mailadres klachtenregeling@auxiliumadviesgroep.nl
 

Dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Koekenberg Van Vuuren voor Auxilium leden

In het kader van de klachtenregeling wijzen wij u graag op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die Koekenberg Van Vuuren speciaal voor Auxilium-leden aanbiedt. Deze biedt een vergoeding van de kosten die wij bij u rekening brengen voor onze dienstverlening in het kader van een klachtprocedure. Deze vergoeding kent een maximum van € 2.500 per klachtprocedure, zonder toepassing van een eigen risico. Dit bedrag is in de regel toereikend om de door ons berekende kosten volledig af te dekken. De enige voorwaarde is dat de klacht verband houdt met uw beroepsaansprakelijkheidsrisico en bijvoorbeeld niet louter op de hoogte van een honorarium.
 
Koekenberg Van Vuuren kan u de beschreven regeling en verzekeringsmogelijkheden in detail toelichten. Ook op andere punten heeft Koekenberg Van Vuuren, specialist op dit gebied, voor Auxilium-leden een uitstekende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De polis bevat een volledige inloopdekking, de ruimst denkbare omschrijving van verzekerde activiteiten (waaronder juridische advisering) en voldoet volledig aan de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS). Let op: Vergeet niet aan te geven dat u lid bent van Auxilium, zodat u kosteloos van de geschetste regeling en andere toekomstige voordelen gebruik kunt maken.
 

Meer informatie?

Wilt u gebruik maken van deze regeling of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Hilda Burgstede of John Weerdenburg, telefoonnummer 033-4337217 of via e-mailadres klachtenregeling@auxiliumadviesgroep.nl. Voor meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Koekenberg Van Vuuren en de nieuwe dekking kunt u terecht bij Koekenberg Van Vuuren.
Bekijk alle blogs

Meer weten?

Hilda Burgstede

Auxilium ontzorgt bij de uitvoering van klachtregeling accountantskantoren

officemanager

h.burgstede@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • klantenservice
  • financiële dienstverlening

John Weerdenburg AA

Auxilium ontzorgt bij de uitvoering van klachtregeling accountantskantoren

accountant

j.weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • toetsing
  • ondernemerschap