Kras Kniertje laat Belastingdienst kniezen

Kras Kniertje laat Belastingdienst kniezen

Haar verlate ondernemingszin krijgt een duur BOR-staartje.
Pagina afdrukken
Onze belastingadviseur Ton Honcoop heeft voor Belasting Advies in de Praktijk (Wolters Kluwer) een artikel geschreven:

De rechtbank is van oordeel dat er in civielrechtelijke zin een maatschap tot stand is gekomen tussen moeder (92 jaar!, ten tijde van de toetreding), de oorspronkelijke ondernemer (een zoon van de ‘die-hardonderneemster') en zijn broer en zus. De maten hebben niet nagelaten rechtshandelingen te verrichten in weerwil van de maatschapsovereenkomst en hebben ook geen andere rechtshandelingen verricht dan die welke de overeenkomst meebrengt. De rechtbank vernietigt de navorderingsaanslagen.

Klik hier om het artikel te lezen. 

Meer weten?

mr. Ton Honcoop RB

Kras Kniertje laat Belastingdienst kniezen

fiscalist - MKB

honcoop@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • formeel belastingrecht
  • omzetbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • inkomstenbelasting
04-04-2019