Lijfrente-inleg ook aftrekbaar voor Zvw-bijdrage

Lijfrente-inleg ook aftrekbaar voor Zvw-bijdrage

De inleg in een lijfrente is niet meer alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar ook voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).
Pagina afdrukken
De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat inleg voor oudedagsvoorzieningen die later tot Zvw-bijdrageplichtige uitkeringen leiden, buiten het Zvw-bijdrage-inkomen blijven. Met andere woorden: de inleg in een lijfrente is niet meer alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar ook voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Dankzij deze uitspraak is er bij lijfrentes geen sprake meer van een 'dubbele heffing' (geen aftrek bij de inleg, maar wel inhouding over de uitkeringen).
 

Achtergrond

Een ondernemer kan onder voorwaarden doteren aan een oudedagsreserve. Die dotaties verlagen het Zvw-bijdrage-inkomen. Vervolgens kan de ondernemer de oudedagsreserve laten afnemen met het bedrag dat hij in dat jaar aan lijfrente-inleg aftrekt voor de inkomstenbelasting. De oudedagsreserve valt dan eerst vrij in de winst en is vervolgens aftrekbaar als lijfrentepremie. Voor het Zvw-bijdrage-inkomen is de vrijval echter wel een verhoging, maar is de lijfrentebetaling geen aftrekpost. Met het vonnis van de Hoge Raad van 23 november 2018 is daar verandering in gekomen.
 
De ondernemer in kwestie heeft zich beroepen op ongelijke behandeling van een ondernemer en een werknemer. Als ondernemer heeft hij– anders dan een werknemer - niet de mogelijkheid pensioen op te bouwen. Voor een oudedagsvoorziening is hij beperkt tot het afsluiten van een lijfrente. De bijdrage aan een pensioenregeling verlaagt het bijdrage-loon, terwijl dat bij een lijfrente niet gebeurde. Dat verschil tussen pensioen en lijfrente (tussen werknemer en IB-ondernemer) is met deze uitspraak rechtgetrokken.
 

Bezwaar aantekenen?

Indien het bovenstaande bij uw klant speelt kunt u natuurlijk altijd bezwaar aantekenen tegen de desbetreffende aanslag. Daartoe moet binnen de bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift ingediend worden. Als op de dag dat het arrest van de Hoge Raad in deze zaak is gewezen de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat, kan verder, ondanks dat die aanslag door het verstrijken van de bezwaartermijn ondertussen onherroepelijk is geworden, toch een vermindering van de aanslag gerealiseerd worden. Een en ander dan via een verzoek om een zogeheten 'ambtshalve vermindering'. Dan kan dan eventueel tot 5 jaar terug.
 
Vragen? Neem contact met ons op!

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

Lijfrente-inleg ook aftrekbaar voor Zvw-bijdrage

financieel planner

elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer

drs. Patrick Fransen FFP MFP RB

Lijfrente-inleg ook aftrekbaar voor Zvw-bijdrage

financieel planner | fiscalist

033 433 72 17
  • fiscaal
  • financiële planning
06-12-2018