Lijfrente-uitkeringen en de AOW-leeftijd

Lijfrente-uitkeringen en de AOW-leeftijd

Mag deze datum nog worden uitgesteld?
Pagina afdrukken

Helpdeskvraag

Mijn klant heeft bij de inbreng van haar IB-onderneming in de BV (2008) een lijfrente bedongen. De ingangsdatum van de uitkeringen is de dag waarop zij de 65-jarige leeftijd bereikt, zo lees ik in de lijfrenteovereenkomst. Dat is dit jaar in juni. Mag deze datum nog worden uitgesteld?
 

Antwoord

 
Ja, dat mag. De lijfrente-uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin uw klant vijf jaar ouder dan de AOW-leeftijd wordt. Dat is voor haar dus in 2026. Denkt u er wel aan het uitstel goed vast te leggen in notulen AV en een addendum op de lijfrenteovereenkomst. Daarin moet niet alleen de nieuwe ingangsdatum van de uitkeringen staan, maar ook de hoogte van de oprenting over de uitstelperiode.
 

Tip

Uw klant kan – omdat de lijfrente in 2008 tot stand is gekomen - kiezen uit drie lijfrentevormen met ieder eigen voorwaarden betreffende de looptijd van de uitkeringen:
  • Overbruggingslijfrente: deze loopt tot in het jaar waarin de klant 65 jaar wordt, waarin zij de AOW-leeftijd bereikt of waarin een pensioen gaat uitkeren. De uitkering bedraagt maximaal € 63.288 bruto per jaar.
  • Tijdelijke oudedagslijfrente: deze keert minimaal vijf jaar uit en bedraagt samen met andere tijdelijke oudedagslijfrenten maximaal € 22.443 (2021) bruto per jaar.
  • Levenslange oudedagslijfrente.

​Door het uitstel vervalt de mogelijkheid van een overbruggingslijfrente.
 
In het jaar waarin de uitkeringen aanvangen is sprake van een vrijval in de winst. Deze vrijval ontstaat door de verschillende rekenregels bij enerzijds de bepaling van de uitkeringen (lage rente) en anderzijds de fiscale waarde voor de heffing vennootschapsbelasting (4% rente). Hoe langer de looptijd van de uitkeringen, hoe groter deze vrijval. Na het uitstel is de overbruggingslijfrente afgevallen. Uw klant heeft nu alleen nog de tijdelijke oudedagslijfrente om te vrijval te beperken of het tijdig afstorten naar een professionele uitvoerder om de vrijval te voorkomen.

Overigens worden bij het advies aan uw klant ook de overige voorwaarden van deze lijfrentevormen betrokken, zoals de vroegste en uiterste ingangsdatum van de uitkeringen.

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP RFEA

Lijfrente-uitkeringen en de AOW-leeftijd

financieel planner

m.elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • echtscheiding
  • pensioen in eigen beheer