Maak optimaal gebruik van het verhoogde tariefopstapje in de Vpb vanaf 2018

Maak optimaal gebruik van het verhoogde tariefopstapje in de Vpb vanaf 2018

Ik heb een fiscale eenheid met drie vennootschappen en maak jaarlijks een winst van € 450.000, moet ik mijn fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in 2018 aanhouden?
Pagina afdrukken
Per 1 januari 2018 wordt de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting verlengd, € 200.000 in 2017 naar € 250.000 in 2018. Door deze aanpassing van het VPB-tarief kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de fiscale eenheid tussen uw holding en werk-BV of werk-BV's (per 31 december 2017) te beëindigen om zo de ruime eerste schijf met het 20% tarief maximaal te benutten. 

Een fiscale eenheid van drie vennootschappen, die een winst maakt van stel € 450.000 kan opgedeeld worden in drie zelfstandige vennootschappen met een winst per vennootschap van minder dan € 250.000. Dat betekent dat in het geheel geen 25% vennootschapsbelasting meer verschuldigd is, maar door de verlengde eerste tariefschijf uitsluitend nog 20%. Verbreking van de fiscale eenheid kan in deze situatie een voordeel opleveren van € 10.000, maar met drie goedlopende vennootschappen kan dit voordeel oplopen tot € 25.000. Deze verlenging van de eerste tariefschijf is het begin van een verbetering van de situatie voor het MKB. Als de fiscale plannen doorgaan wordt de eerste tariefschijf in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.
 
Naast het tariefvoordeel kan ook de kleine investeringsaftrek van invloed zijn op uw keuze om de fiscale eenheid te verbreken. Het maximale tarief voor de investeringsaftrek bedraagt in 2017 28% als de investering niet meer dan € 56.192 bedraagt. Als de investeringen over de verschillende BV’s verdeeld kunnen worden, kunt u meerdere malen gebruik maken van het maximale tarief. Bij het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting moet altijd onderzocht worden of verbreking van de fiscale eenheid zonder problemen uitgevoerd kan worden. Er zijn situaties denkbaar dat verbreking fiscaal ongewenste effecten oplevert.

Deze en meerdere onderwerpen komen aan de orde in de cursus Vennootschapsbelasting in de adviespraktijk.

Meer weten?

12-09-2017