Mag ik mij aan u voorstellen? Jaco Hoksbergen

Mag ik mij aan u voorstellen? Jaco Hoksbergen

Bedrijfsjurist en registermediator

Pagina afdrukken


 "Ik merk dat veel ondernemers een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de keuzes die ze moeten maken. In iedere fase van het ondernemen. Of het nu om het eigen personeel gaat, een overname of samenwerking, de toekomst van het familiebedrijf of bij het oplossen van een conflict. Daarom is een deskundig adviseur die meedenkt met de ondernemer en het bredere speelveld overziet onontbeerlijk".
 

Vanuit mijn ervaring en kennis wil ik bij deze vragen betrokken met de klant meedenken, helder adviseren en bijdragen aan oplossingen. Daarbij werk ik het liefst nauw samen met de accountant die vaak als spin in het web blijft functioneren in de relatie met zijn of haar eigen klant. Om op die manier samen vanuit eigen kernkwaliteiten een win-win situatie voor de klant te bereiken."
 

U kunt bij mij terecht voor de volgende zaken:

 • ondersteuning en juridisch advies bij aan- en verkoop van bedrijven of bedrijfsopvolgingsvraagstukken, waaronder begrepen het eventueel voeren van onderhandelingen en het tot stand brengen van contracten in nauwe afstemming met andere specialisten en betrokken partijen.
 • begeleiding bij overnames, fusies en reorganisaties van ondernemingen.
 • advisering van MKB-familiebedrijven, onder meer bij de totstandkoming van een toekomstbestendig familiestatuut en/of juridische begeleiding bij opvolgingsvraagstukken binnen de familie.
 • specifieke kennis en ervaring op het gebied van de overnamebegeleiding binnen de accountantsbranche.
 • sparringpartner, klankbord of adviseur voor (raden van advies van) MKB-ondernemers.
 • juridische advisering bij het opzetten van samenwerkingsverbanden.
 • adviseren inzake de inrichting van BV-structuren, waaronder begrepen het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, joint-venturecontracten of andere samenwerkingsovereenkomsten.
 • opstellen van diverse contracten zoals participatieovereenkomsten, geldleningsovereenkomsten, managementcontracten, v.o.f.- of maatschapsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten etc.
 • advisering in verband met de Wet DBA en aanverwante of komende wetgeving.
 • registermediator bij conflicten op het gebied van arbeid (zoals situaties rond ziekteverzuim) of samenwerkingsvraagstukken, meer in het bijzonder ook als business mediator bij geschillen tussen aandeelhouders, vennoten, maten of directeuren.
 • begeleiding bij ontvlechting van samenwerkingsverbanden zoals v.o.f., maatschap of BV’s.
 • overige advisering op het gebied van arbeidsrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht.


Wat is mijn achtergrond?

Sinds 1990 ben ik als bedrijfsjurist en bedrijfsadviseur werkzaam in de accountantsbranche en sinds 2011 als partner, adviseur en docent werkzaam voor Auxilium Juridisch Advies. Vanuit mijn achtergrond heb ik in diverse advies- en managementfuncties binnen de accountantsbranche gewerkt en ken ik deze dus van binnenuit. Ook ben ik als Registermediator (MfN geregistreerd) werkzaam bij de begeleiding bij arbeidsconflicten of zakelijke geschillen, meer specifiek ook binnen de accountantsbranche. 
 

Hoe werk ik? 

Net als al mijn collega's bij Auxilium bepaal ik in overleg met u waar uw behoefte ligt. Ik kan u influisteren, ondersteunen of het van u overnemen. Denkt u hierbij aan advies aan uw cliënt, met u sparren of een overeenkomst opstellen. U blijft de regisseur, het is immers uw cliënt waar het om draait! Het contact met de klant loopt via u (tenzij u anders aangeeft) en ook de facturatie naar de klant, verloopt via u.

Bekijk alle blogs

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

Mag ik mij aan u voorstellen? Jaco Hoksbergen

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • bedrijfsopvolging
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
23-08-2017