Mag ik mij aan u voorstellen? Maartje Mathijsen-Molenkamp

Mag ik mij aan u voorstellen? Maartje Mathijsen-Molenkamp

ADVISEUR ESTATE PLANNING EN ADVOCAAT
Pagina afdrukken
"De combinatie van Estate Planning met de (erf- en familierecht) advocatuur is voor mij een zeer logische en goede combinatie. De fiscale aspecten worden in de (familierecht en erfrecht) advocatuur vaak over het hoofd gezien, waarbij in de Estate Planning de civielrechtelijk kant vaak onderbelicht blijft. Door een combinatie van deze rechtsgebieden en door vooruit te kijken kunnen problemen in de toekomst mogelijk worden voorkomen. Ik streef er naar voor mijn cliënten het beste en meest duurzame resultaat te behalen. Zo staat bij een optimaal Estate planningsadvies niet alleen de fiscaliteit centraal maar gaat het om de juiste vertaling van de wensen van een cliënt.  Bij (familie)conflicten probeer ik waar mogelijk altijd eerst samen met de cliënt te beoordelen of een oplossing in overleg met de andere partij tot de mogelijkheden behoort. Door op zoek te gaan naar wederzijdse belangen en de ‘angel’ uit een conflict te halen, kunnen tijdrovende, kostbare en  emotionele procedures regelmatig worden voorkomen. Als het niet mogelijk blijkt tot een gezamenlijke oplossing te komen, zet ik mij voor 100% in om in een procedure alsnog het beste resultaat te behalen."


U kunt bij mij terecht voor de volgende zaken: 

  • Vermogensoverdracht. Geleidelijke overheveling van vermogen naar kinderen, kleinkinderen, of anderen zoals bijvoorbeeld algemeen nut beogende instellingen, kan leiden tot een aanzienlijke besparing van belasting. Samen met u, kan ik uw cliënten adviseren over gestructureerde vermogensoverdracht van (familie-en of bedrijfsvermogen) tijdens leven en/of bij overlijden. Hierbij zijn vele aspecten van belang en gaat het uiteraard om de juiste vertaling van de wensen van uw klant. Deze wensen werk ik, na hierover uitgebreid gesproken te hebben met u en uw klant, uit tot een civiel en fiscaal rechtelijk zo optimaal mogelijk plan. Hierbij kunt u denken aan een schenkingsplan met eenmalige of periodiek schenkingen, al dan niet op papier. Aan schenking(en) kunnen desgewenst voorwaarde(n) of lasten worden verbonden. Ook bescherming tegen schuldeisers, (ex) partners of van het vermogen aanzich, kan gewenst zijn waarbij een tweetrapsmaking, bewind, besloten Fonds voor gemene rekening of een Stichting uitkomst kunnen bieden. Uiteraard zijn eventuele huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst en een juist gestructureerd en aansluitend (levens) testament hierbij tevens van groot belang. Graag bekijk ik voor uw klant of deze documenten nog voldaan en waar aanpassing en optimalisatie mogelijk is.  
  • Afwikkelen nalatenschap. Ik kan u adviseren over: aanvaarding (al dan niet beneficiair) of verwerping van de nalatenschap, het maken van een boedelbeschrijving, rechten en plichten van de erfgenamen, schuldeisers of juist onterfden personen, belastingen (erfbelasting, inkomsten belasting en eventueel vennootschapsbelasting) en uiteindelijk de verdeling van de nalatenschap. Mogelijk staat u als adviseur klanten bij, bij de afwikkeling van een nalatenschap of bent u zelfs benoemd als (toekomstig) executeur en/ of bewindvoerder in het testament van uw klant. Wat zijn hierin precies uw verantwoordelijkheden en wat te doen als erven het niet met elkaar eens zijn? Graag help, adviseer en zondig procedeer ik (voor) u en uw klant bij de afwikkeling van nalatenschappen.
  • Schenkingen. Al uw vragen over (eigen woning) schenkingen, papieren schenkingen kunt u aan mij stellen. Ik kan u ook adviseren over clausules, zoals een bewind- en uitsluitingsclausule.  
  • Echtscheiding. Een echtscheiding van  een ondernemer is vaak complex. Moet de (waarde van de) onderneming gedeeld worden of niet? Wanneer moet er worden afgerekend? Wat zeggen de huwelijkse voorwaarden? Ik adviseer en sta ondernemers bij in een (gezamenlijk) verzoek tot echtscheiding. Hierbij kunt u denken aan:
     •  fiscaal en juridisch advies op het gebied van eigen bedrijf en echtscheiding;
     •  advies bij  het opstellen van een ouderschapsplan;
     •  het maken van alimentatie berekeningen;
     •  het opstellen van een toekomstbestending echtscheidingsconvenant;
     •  het opstellen en indienen van het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding;
     •  advies bij belasting aangiften na echtscheiding 

    

Wat is mijn achtergrond?

Na het afronden van mijn studies Nederlands en Fiscaal Recht in 2007 ben ik mijn carrière als Estate Planner en Belastingadviseur gestart bij Ernst en Young in Rotterdam. De advocatuur bleef echter lonken, waardoor ik in 2010 de overstap maakte naar Bruggink & van der Velden Advocaten Belastingadviseurs, waar ik tot maart 2019 werkzaam ben geweest. Bij dit kantoor kreeg ik de mogelijkheid om naast Estate Planner ook advocaat te zijn. In 2011 ben ik beëdigd en ben ik mij verder gaan specialiseren in de erf- en huwelijksvermogensrecht advocatuur. In maart 2019 heb ik mijn eigen advocatenkantoor opgericht en heb ik mij als zelfstandig advocaat en estate planner te Zeist verbonden aan Auxilium. Ik ben aangesloten bij het Register van Estate Planners (REP) en val onder toezicht van de orde van Advocaten Midden-Nederland.  
 

Hoe werk ik? 

Net als al mijn collega's bij Auxilium bepaal ik in overleg met u waar uw behoefte ligt. Ik kan u influisteren, ondersteunen of het van u overnemen. Denkt u hierbij aan advies aan uw cliënt, met u sparren of een overeenkomst opstellen. U blijft de regisseur, het is immers uw cliënt waar het om draait! Het contact met de klant loopt via u (tenzij u anders aangeeft) en ook de facturatie naar de klant, verloopt via u.

Meer weten?

mr. Maartje Mathijsen-Molenkamp

Mag ik mij aan u voorstellen? Maartje Mathijsen-Molenkamp

estate planner | advocaat

mathijsen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • echtscheiding
  • familie- en erfrecht
  • complexe nalatenschappen
  • huwelijksvermogensrecht
  • succesierecht
  • erfbelasting schenkingen
23-08-2017