NBA Alert 42 Impact coronavirus op accountantswerkzaamheden

NBA Alert 42 Impact coronavirus op accountantswerkzaamheden

NBA brengt update uit van NBA Alert 42
Pagina afdrukken
De NBA heeft een NBA Alert 42 opgesteld die beschrijft welke impact het coronavirus heeft op de werkzaamheden van de accountant. Deze Alert is van 20 maart jl. en vervangt de versie van 18 maart 2020.  Als de NBA met een actuele versie komt, dan informeren wij u hierover. 

Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten aanwijzingen te geven ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep. Verwacht wordt dat accountants kennisnemen van deze aanwijzingen en deze overwegingen voor zover relevant voor de opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in deze aanwijzingen. Deze publicatie heeft niet de status van beroepsreglementering. Klik hier om de NBA Alert te openen.

Meer weten?

John Weerdenburg AA

NBA Alert 42 Impact coronavirus op accountantswerkzaamheden

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemerschap
  • toetsing
23-03-2020