Nieuwe COS 4410: kleine aanpassing van verplichte stukken

Nieuwe COS 4410: kleine aanpassing van verplichte stukken

Wat betekent dit voor uw samensteldossier?
Pagina afdrukken

Helpdeskvraag

Door de inwerkingtreding van de NVKS komt er een nieuwe COS 4410. De daarbij horende handreiking 1136 wordt aangepast. Welke gevolgen heeft dat voor de verplichte minimale inhoud van mijn samensteldossier?
 

Ons antwoord

De verplichte dossierstukken uit handreiking 1136 worden in de wandelgangen wel 11/7 genoemd. De 11 verplichte dossierstukken die in elk samensteldossier moeten zijn opgenomen en de 7 verplichte stukken die opgenomen moeten worden indien van toepassing. De nieuwe COS 4410 leidt tot een kleine aanpassing van deze verplichte stukken. In het vervolg gaat het dan niet meer om 11/7 maar om 11/10 verplichte stukken. De drie extra dossiervastleggingen (indien van toepassing) zijn:
 • Als er consultatie heeft plaatsgevonden (conform artikel 12 van de NVKS);
 • Als er verschil van mening was tussen de eindverantwoordelijk accountant en degene aan wie de consultatieopdracht is verstrekt (conform artikel 12 van de NVKS);
 • Als er een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling is geweest.Al met al dus geen schokkende wijziging maar vooral een meer duidelijke vastleggingen als anderen dan de eindverantwoordelijke accountant zich met de opdracht hebben bemoeid.
  
Voor Auxilium leden is er in de modellenbibliotheek een aangepaste versie opgenomen van de 'checklist dossiervereisten'. De checklist staat bij Accountancy sub 3 Samenstellen afronding.

Meer weten?

Ed Suiker RA

Nieuwe COS 4410: kleine aanpassing van verplichte stukken

accountant

suiker@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • externe verslaggeving
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap

Wilco Schut AA

Nieuwe COS 4410: kleine aanpassing van verplichte stukken

accountant

schut@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap

Marcel van Dijk RA

Nieuwe COS 4410: kleine aanpassing van verplichte stukken

accountant

dijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • accountancy-dienstverlening mkb
09-01-2019