NOW 3.1. nodigt uit tot verschuiving resultaat

NOW 3.1. nodigt uit tot verschuiving resultaat

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de opbrengst van NOW 3.1. (fiscaal) optimaal te verdelen over 2020 en 2021.
Pagina afdrukken
Voor ondernemingen die recht hebben op NOW 3.1. bestaat de mogelijkheid om de opbrengst op twee manieren te verwerken. Deze mogelijkheid biedt RJ-Uiting 2021-4 ‘ Overheidssubsidies”. Bij de presentatie van deze exploitatie subsidie is de aard van de subsidie van belang. De eerste presentatiewijze is gekoppeld aan de gerelateerde kosten en de andere aan de gerelateerde omzetderving.

In RJ 274 paragraaf 108 staat hierover het volgende: “Exploitatiesubsidies dienen ten gunste van de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt in het boekjaar waarin de gesubsidieerde bestedingen (in de NOW zijn dat de loonkosten) zijn gemaakt of waarin de opbrengsten zijn gederfd (in de NOW is dat de periode van omzetdaling), dan wel de exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Het is dus de keuze van de onderneming (lees: advies van de accountant) voor welke variant (stelsel van toerekening) wordt gekozen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de opbrengst van NOW 3.1. (fiscaal) optimaal te verdelen over 2020 en 2021.

Een praktijkvoorbeeld

Een ondernemer heeft NOW 3.1. aangevraagd en heeft uiteindelijk recht op € 120.000. De NOW heeft enerzijds betrekking op de loonkosten over de maanden oktober-november-december 2020 en anderzijds op de omzetdaling over de periode december-januari-februari. 

Bij de keuze om de NOW toe te rekenen aan de loonkosten zal de gehele NOW-subsidie ten gunste van het boekjaar 2020 komen, bij de keuze over de omzetderving komt € 40.000 ten gunste van 2020 en € 80.000 ten gunste van 2021 er vanuit gaande dat de omzetdaling zich evenredig over die maanden heeft voorgedaan.

Eigenlijk een vreemde situatie of juist niet? Navraag bij zowel de NBA als de Raad voor de Jaarverslaggeving resulteert niet in een eenduidig antwoord of voorkeur voor één van de twee mogelijkheden. Resteert voor mij niets anders om u op de keuzemogelijkheid te attenderen.
 
Wilt u het rendement op uw kantoor verhogen? Lees dan hier verder.

Meer weten?

John Weerdenburg AA

NOW 3.1. nodigt uit tot verschuiving resultaat

accountant

j.weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • toetsing
  • ondernemerschap
21-04-2021