‘NOW-regeling is lastig uitvoerbaar’

‘NOW-regeling is lastig uitvoerbaar’

Dat stelt John Weerdenburg in de tiende aflevering van de NBA HELPT-podcast. Dit onderwerp doet veel stof opwaaien en is voorpaginanieuws van het FD op 24 april.
Pagina afdrukken
John heeft voor Accountant op 21 april jl. een podcast opgenomen waarin hij zijn mening geeft over de uitvoerbaarheid van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hij omschrijft de NOW als een regeling "die met stoom en kokend water tot stand is gekomen". Maar nu de inkt ervan is opgedroogd, blijkt het toch "een lastige regeling, zeker als wij als slotakkoord nog een accountantsverklaring moeten toevoegen". John adviseert verder mkb-accountants, die door de coronacrisis nu dag en nacht bezig zijn voor hun klanten, om vooral kritisch en zorgvuldig te blijven en te zorgen voor back-up. "Laat iemand in kritische situaties meekijken of meelezen." Contact met de NBA-helpdesk, waarvoor hij in deze crisistijd "een diepe buiging maakt", kan bijvoorbeeld een oplossing zijn. Luister hier de Podcast van John.

NBA

De NBA heeft op 22 april jl. een brief geschreven aan minister Koolmees over de uitvoeringsproblemen bij de controle op de NOW-subsidie. Hierin geeft het NBA aan dat er voor deze subsidie een separate Standaard wordt opgesteld, die accountants houvast moeten geven bij hun werkzaamheden. Daarnaast geeft het NBA aan op welke wijze deze regeling aangepast/aangevuld dient te worden om mogelijk oneigenlijk gebruik en/of fraude tegen te gaan. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en blijven u informeren. Meer informatie hierover vindt u op accountant.nl.
 

FD

Inmiddels heeft dit onderwerp ook de voorpagina van het FD gehaald. Hierin wordt het interterview met John (podcast Accountant) aangehaald. John zegt tegen het FD zich zorgen te maken over morele dilemma's voor accountants. Hij gebruikt daarbij het voorbeeld van een accountant die te maken krijgt met een zuinige aannemer die eerst zijn gespaarde geld moet opmaken, en een ondernemer die "een dikke villa" heeft, maar geen geld in kas. Die ondernemer kan vervolgens wel aanspraak maken op de loonsubsidie, terwijl de zuinige ondernemer dat niet kan. "Dat is concurrentievervalsing en dus oneerlijk."
Lees hier het artikel (PDF) 'Accountants vrezen claims door fraudegevoeligheid loonsubsidie' FD 24 april 2020. 
 

Meer weten?

John Weerdenburg AA

‘NOW-regeling is lastig uitvoerbaar’

accountant

j.weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemerschap
  • toetsing
23-04-2020