ODV-uitkeringen bij overlijden van de gerechtigde

ODV-uitkeringen bij overlijden van de gerechtigde

De Belastingdienst heeft medio september weer twee Vraag & Antwoorden gepubliceerd.
Pagina afdrukken
Er is al veel geschreven over de gevolgen van overlijden voor de ODV. De Belastingdienst heeft medio september twee Vraag & Antwoorden gepubliceerd, waar de praktijk prima mee uit de voeten kan. Kort gezegd mag de BV bij overlijden van de gerechtigde wachten met uitkeren totdat duidelijk is wie de nieuwe gerechtigde is of wie de nieuwe gerechtigden zijn. Daarnaast is nu duidelijk dat een ODV geen zogenaamde slotuitkering kent.
 
Overlijden in de periode vóórdat de ODV-uitkeringen zijn ingegaan
Het recht op de uitkeringen gaat over op de erfgenamen en de ODV-uitkeringen moeten binnen 12 maanden na het overlijden ingaan. Ook na die 12 maanden is echter niet altijd duidelijk wie de erfgenamen zijn en wie daarvan recht krijgt op de ODV-uitkeringen. Vraag & Antwoord 19-005 geeft de mogelijkheid de uitkeringen pas in te laten gaan direct nadat die duidelijkheid er wel is. Met andere woorden: als de nieuwe gerechtigde(n) later dan 12 maanden na het overlijden bekend is (zijn), hoeft pas op dat moment te worden begonnen met uitkeren. De achterstallige uitkeringen sinds het verstrijken van de 12-maandsperiode moeten dan alsnog ineens worden uitgekeerd door de BV.
 
Overlijden in de periode nadat de ODV-uitkeringen zijn ingegaan
Nu de uitkeringen al lopen, is er geen periode van 12 maanden om uit te zoeken wie de erfgenamen zijn en wie daarvan recht krijgt op de ODV-uitkeringen. De resterende uitkeringen moeten ononderbroken doorlopen ten gunste van de erfgenamen. In Vraag & Antwoord 19-005 is duidelijk gemaakt dat de uitkeringen toch mogen worden opgeschort indien en zo lang niet bekend is wie de nieuwe gerechtigde(n) is (zijn). Zodra dat wel bekend is, gaat de BV weer door uitkeren en keert zij de achterstallige uitkeringen sinds het overlijden ineens uit.
 
Laatste ODV-uitkering voorafgaand aan het overlijden
Vraag & Antwoord 19-006 betreft de situatie dat de ODV-uitkeringen al zijn ingegaan op het moment dat de gerechtigde overlijdt. Toegelicht wordt hoe moet worden omgegaan met de ODV-uitkeringen vlak voor en vlak na het overlijden van de gerechtigde. De overledene heeft recht op alle volledige uitkeringen tot het overlijden en de erfgenamen krijgen recht op de nog niet uitgekeerde ODV-termijnen. Zij krijgen dus geen recht op (een evenredig deel van) de al uitgekeerde termijnen. Dit betekent dat geen slotuitkering wordt gedaan aan de overledene.

Heeft u vragen, bel gerust, Mariëtte Elling helpt u vraag verder.

Bronnen
Vraag & Antwoord 19-005
Vraag & Antwoord 19-006

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

ODV-uitkeringen bij overlijden van de gerechtigde

financieel planner

elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer
25-09-2019