Onvoltooide UBO-registraties kunnen tot boetes leiden!

Onvoltooide UBO-registraties kunnen tot boetes leiden!

Om entiteiten aan te zetten hun UBO’s te registreren, wordt er actief gehandhaafd.
Pagina afdrukken
Op 27 maart jl. hadden alle bestaande juridische entiteiten hun UBO(‘s) geregistreerd moeten hebben. Tot nu toe heeft slechts veertig procent dat ook daadwerkelijk gedaan. Financiën geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan te verwachten dat na verwerking van alle ingediende opgaven uiteindelijk circa zestig procent van alle entiteiten aan de registratieplicht heeft voldaan. Om ook de resterende entiteiten aan te zetten hun UBO’s te registreren, wordt er actief gehandhaafd. Te beginnen met een brief met een laatste waarschuwing en een termijn om alsnog aan de registratieplicht te voldoen. Daarna kan een boete of andere sanctie worden opgelegd.
 

Alternatief voor vertraging verwerking dossiers

Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie, moeten meldingsplichtige instellingen (accountants, financieel adviseurs, banken, etc.) in het kader van het cliëntonderzoek nagaan of de entiteit aan de UBO-registratie heeft voldaan en een UBO-uittreksel opvragen bij de KvK. Aangezien veel entiteiten tot het laatst hebben gewacht met de UBO-opgave, heeft de KvK nog enkele maanden nodig om al deze opgaven te verwerken. Als een cliënt wel opgave heeft gedaan, maar de opgave nog niet verwerkt is bij de KvK, dan zou dit het aangaan van een zakelijke relatie kunnen belemmeren. Om dat te voorkomen geldt volgens Financiën in die gevallen tot 1 september 2022 het volgende. In het dossier kan dan worden volstaan met de melding dat de UBO-opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Of de UBO-opgave inderdaad is gedaan, dient door de meldingsplichtige instelling te worden vastgesteld aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK. Bovendien moet de cliënt de instelling informeren zodra de registratie is voltooid. Op dat moment dient alsnog een UBO-uittreksel te worden opgevraagd, geverifieerd en in het dossier te worden opgenomen.
 

UBO-uittreksel

Voor cliënten die hun UBO-opgave wel hebben gedaan en waarbij de opgave ook is verwerkt door de KvK, moet in het kader van het cliëntonderzoek een UBO-uittreksel worden opgenomen in het dossier en ook worden gecontroleerd. Zijn er discrepanties tussen de eigen UBO vaststelling in het kader van het cliëntonderzoek en de gegevens die de cliënt bij de KvK heeft opgegeven, dan moet er door de meldingsplichtige instelling een terugmelding worden gedaan bij de KvK. Het niet voldoen aan de terugmeldplicht vormt een economisch delict.
 
In het kader van de terugmeldplicht is het van groot belang dat u in staat bent om de UBO’s van uw cliënten goed vast te kunnen stellen. Weet u bijvoorbeeld wie de UBO is ingeval van een STAK-structuur of een maatschap waar de winstverdeling jaarlijks wijzigt? Bent u zich ervan bewust dat iemand UBO kan zijn vanwege het hebben van een winstafhankelijke lening? Checkt u proactief de aandeelhoudersovereenkomst op bijzondere afspraken? Deze vragen komen onder andere aan de orde in de cursus over het UBO-register op 16 juni 2022 in Leusden. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt wie in welke situatie en structuur als UBO kwalificeert. Inschrijven?
Bekijk alle blogs

Meer weten?

mr. Daniël van der Veen RB

Onvoltooide UBO-registraties kunnen tot boetes leiden!

fiscalist

d.veen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • bedrijfsoverdracht
  • de ondernemer
  • de dga en bv
  • btw

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Onvoltooide UBO-registraties kunnen tot boetes leiden!

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • eigen woning
  • bedrijfsoverdracht
  • echtscheiding
  • mkb
20-04-2022