Oproep aan kantoren met waarnemingsovereenkomst Auxilium

Oproep aan kantoren met waarnemingsovereenkomst Auxilium

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Pagina afdrukken
Zoals u inmiddels op meerdere momenten en manieren van ons heeft meegekregen, zult u vanuit de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (verder: NVKS) over het jaar 2018 kleur moeten bekennen. Onafhankelijk van uw soort kantoor moet u een evaluatie van uw kwaliteitssysteem inregelen. Afhankelijk van uw soort kantoor kunt u dit zelfstandig doen, of kan u verplicht of onverplicht een derde hierbij inschakelen. 

Wij, als accountants bij Auxilium, hebben de afgelopen periode al veel ondersteuning mogen bieden aan kantoren bij het uitvoeren en/of bespreken van deze evaluatie. Tot op de dag van vandaag wordt dit als zeer nuttig ervaren. Altijd komen de nodige actiepunten hierbij naar voren. Kortom, het doel van de evaluatie wordt naar onze mening zeker bereikt. 

Onlangs hebben wij inzichtelijk gemaakt of wij op welke wijze dan ook betrokken zijn geweest bij de evaluatie van de kantoren waarmee wij een waarnemingsovereenkomst hebben gesloten. Dit kan zijn dat wij daadwerkelijk ondersteuning hebben geboden, of dat wij een verslag hebben ontvangen van de door het kantoor zelf uitgevoerde evaluatie met de uitkomsten daarvan, waardoor wij als waarnemer op de hoogte zijn gebracht van de kantoorsituatie. 


 

Oproep!

Uit dit overzicht is gebleken dat wij van een groot aantal kantoren, waarmee wij een waarnemingsovereenkomst hebben gesloten, noch een verzoek tot ondersteuning bij de evaluatie hebben ontvangen, noch op andere wijze zijn geïnformeerd over de door hen wel of niet uitgevoerde evaluatie en de uitkomsten hiervan. 

Aangezien wij het als waarnemer van uw kantoor van groot belang vinden om op de hoogte te zijn van uw kantoorsituatie, willen wij u vriendelijk verzoeken ons hierover te informeren.

Als u de evaluatie over het jaar 2018 nog niet heeft gedaan:
 • Wilt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen als u onze ondersteuning hierbij alsnog nodig heeft?
 • Wilt u, als u de evaluatie zonder onze ondersteuning gaat doen, ons te zijner tijd een afschrift van het verslag van de evaluatie sturen?
Indien u de evaluatie zelf of in samenwerking met een andere derde heeft uitgevoerd:
 • Wilt u ons hiervan op de hoogte brengen en het verslag van de evaluatie naar ons toe sturen?
Wij willen u vragen deze terugkoppeling te mailen naar vaktechniek@auxiliumadviesgroep.nl. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

NB: wij zijn van mening dat wij onze rol als waarnemer niet goed kunnen vervullen als er geen invulling wordt gegeven aan de verplichting inzake de evaluatie van uw kwaliteitsambitie / -systeem. 
 

Wist u dat...

Er eind 2018 een lid 8 is toegevoegd aan artikel 4 van de NVKS, waarin is bepaald dat uw kwaliteitssysteem binnen een termijn van drie maanden moet zijn aangepast als daar noodzaak voor is? Deze noodzaak kan bijvoorbeeld voortkomen uit de uitkomsten van de evaluatie of uit een wijziging van de omstandigheden. Bij dit laatste kunt u denken aan wijziging van de omvang van uw kantoor of het gaan verrichten of juist beëindigen van assurance-werkzaamheden.

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Oproep aan kantoren met waarnemingsovereenkomst Auxilium

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ondernemerschap
 • toetsing

Wilco Schut AA

Oproep aan kantoren met waarnemingsovereenkomst Auxilium

accountant

schut@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap

Marcel van Dijk RA

Oproep aan kantoren met waarnemingsovereenkomst Auxilium

accountant

dijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • accountancy-dienstverlening mkb

Ed Suiker RA

Oproep aan kantoren met waarnemingsovereenkomst Auxilium

accountant

suiker@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • externe verslaggeving
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap
18-03-2019