Oudedagsvoorziening geraakt door minder snelle stijging AOW-leeftijd

Oudedagsvoorziening geraakt door minder snelle stijging AOW-leeftijd

Let op de verschillende oudedagsvoorzieningen
Pagina afdrukken

Helpdeskvraag

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog en nu vraagt mijn klant of dat ook gevolgen heeft voor zijn ODV en andere oudedagsvoorzieningen. Is dat zo?


Antwoord

De ingangsdatum van een aantal oudedagsvoorzieningen is inderdaad afhankelijk van de AOW-leeftijd. Zo mag een pensioen niet later ingaan dan vijf jaar na de AOW-datum, een lijfrente niet later dan vijf jaar na het AOW-jaar*, een stamrecht (ontslagvergoeding) niet later dan in het AOW-jaar en een ODV uiterlijk 2 maanden na de AOW-datum. Nu de AOW-datum de komende jaren minder snel stijgt, kan bijvoorbeeld de uiterste ingangsdatum van de ODV eerder liggen dan gedacht.

De AOW-datum heeft ook gevolgen voor de vroegst mogelijke ingangsdatum van een aantal voorzieningen. Een tijdelijke oudedagslijfrente mag niet eerder ingaan dan in het AOW-jaar* en een ODV niet eerder dan vijf jaar voor de AOW-datum.
 
LET OP
Heeft uw klant in de afgelopen periode in kaart gebracht op welke datum hij/zij de oudedagsvoorzieningen tot uitkering wil - of moet - laten komen, dan is het zaak om dit nogmaals te beoordelen. De uiterste ingangsdatum ligt wellicht eerder dan gedacht! Voor het pensioen, de ODV, de lijfrente en het stamrecht in de BV en voor de lijfrente bij de overnemende ondernemer mag uw cliënt erop vertrouwen dat u de vroegst mogelijke, de uiterste en wellicht ook de wenselijke ingangsdatum in de gaten houdt.
 

Wat gaat er vanaf 2020 veranderen?

Vanaf 2020 tot en met 2024 verloopt de stijging van de AOW-leeftijd minder snel dan in de huidige wetgeving is bepaald. De stijging vanaf 2025 zal naar verwachting ook minder snel gaan, maar dat is nog niet vastgelegd in een wet.Vooralsnog blijft de pensioenrichtleeftijd voor pensioenregelingen ongewijzigd op de 68-jarige leeftijd staan. De leeftijd waarop uw klant daadwerkelijk pensioen gaat ontvangen is afhankelijk van de regeling waaraan uw klant deelneemt of heeft deelgenomen en de keuzemogelijkheden die hij/zij benut. Het kan ook zijn dat er binnen één regeling pensioen met meerdere pensioendata is opgebouwd.
 
* behoudens overgangsrecht

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

Oudedagsvoorziening geraakt door minder snelle stijging AOW-leeftijd

financieel planner

elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer