Oudedagsvoorzieningen in de BV en een scheiding

Oudedagsvoorzieningen in de BV en een scheiding

Voor een pensioen, ODV (oudedagsverplichting), lijfrente of stamrecht in de BV, moeten aanvullende afspraken worden gemaakt.
Pagina afdrukken

Als een DGA gaat scheiden, verdient de BV uiteraard speciale aandacht. Wordt vanuit de BV een onderneming gedreven, dan moet worden voorkomen dat de continuïteit door de scheiding in gevaar komt. De BV kan zowel een te verdelen of te verrekenen  vermogensbestanddeel zijn, als een bron van inkomen voor de DGA. En wellicht is de eigenwoningschuld bij de vennootschap afgesloten, zodat de BV ook als bank fungeert. Voor een pensioen, ODV (oudedagsverplichting), lijfrente of stamrecht in de BV, moeten aanvullende afspraken worden gemaakt. Het toedelen van de aandelen van de BV aan de DGA betekent niet automatisch dat de oudedagsvoorziening(en) dan ook van de DGA is (zijn).

Onze adviseurs Mariëtte Elling, Mariëtte Rodenburg en Maartje Mathijsen-Molenkamp schreven voor de december 2021 editie van Vp-bulletin een artikel waarin de gevolgen van een scheiding voor de (DGA met een) BV waarin een oudedagsvoorziening is ondergebracht, worden behandeld. Lees hier het artikel.  

Bekijk alle blogs

Meer weten?

Mariëtte Elling CFP® RFEA

Oudedagsvoorzieningen in de BV en een scheiding

financieel planner

m.elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • financiële planning
 • oudedagsvoorzieningen
 • echtscheiding
 • pensioen in eigen beheer

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Oudedagsvoorzieningen in de BV en een scheiding

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • inkomstenbelasting
 • eigen woning
 • bedrijfsoverdracht
 • echtscheiding
 • mkb

mr. Maartje Mathijsen-Molenkamp

Oudedagsvoorzieningen in de BV en een scheiding

estate planner | advocaat

m.mathijsen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • echtscheiding
 • familie- en erfrecht
 • complexe nalatenschappen
 • huwelijksvermogensrecht
 • succesierecht
 • erfbelasting schenkingen
Echtscheiding van de ondernemer van A tot Z geregeld?
Neem contact op met het Auxilium echtscheidingsteam!
Lees meer