Overgangsrecht en transitievergoeding, voorkom onnodig betalen

Overgangsrecht en transitievergoeding, voorkom onnodig betalen

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): belangrijke wijzigingen in de transitievergoeding!
Pagina afdrukken
Vanaf 1 januari 2020, de datum van inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet een werkgever ook een transitievergoeding betalen bij beëindiging op zijn initiatief van arbeidsovereenkomsten die korter dan twee jaar hebben geduurd. De transitievergoeding is voortaan naar evenredigheid verschuldigd als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Daartegenover staat een flinke versobering van de transitievergoeding bij langere dienstverbanden. Ongeacht de lengte van het dienstverband bedraagt de transitievergoeding vanaf 1 januari  2020 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Ook de tijdelijke regeling voor oudere werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn (deze krijgen nu nog een transitievergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar) komt vanaf 1 januari 2020 te vervallen.
 

Nieuwe berekening

De nieuwe berekening van de transitievergoeding treedt in beginsel onmiddellijk in werking op 1 januari 2020. Het overgangsrecht, zoals dat is vastgelegd in artikel XII van de WAB, bepaalt echter dat in sommige gevallen nog de oude berekeningswijze van de transitievergoeding moet worden gehanteerd. Dit is het geval als:
 1. de arbeidsovereenkomst is opgezegd vóór 1 januari 2020;
 2. de werknemer voor 1 januari 2020 met de opzegging door werkgever heeft ingestemd;
 3. de ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend voor 1 januari 2020;
 4. Het ontbindingsverzoek voor 1 januari 2020 is ingediend bij de kantonrechter.

Overgangsrecht

​Het overgangsrecht bevat geen bepaling voor het einde van rechtswege van contracten voor bepaalde tijd van voor 1 januari 2020, die op initiatief van de werkgever niet worden voortgezet. Hier is dus sprake van onmiddellijke werking. Vanaf 1 januari 2020 is de werkgever in dat geval dus vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd. Let op: dit is ook het geval als de betreffende arbeidsovereenkomst op 31 december 2019 van rechtswege eindigt en op 1 januari 2020 op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet. Als de arbeidsovereenkomst eindigt op 30 december 2019 is geen transitievergoeding verschuldigd.
 

Advies bij ontslagaanvragen tot 1 januari 2020

In verband met de versobering van de transitievergoeding kan het voor werkgever ten slotte  raadzaam te zijn te wachten met het indienen van een ontslagaanvraag of ontbindingsverzoek tot 1 januari 2020. In dat geval geldt immers de lagere opbouw van 1/3 maandsalaris per dienstjaar, ongeacht de lengte van het dienstverband en/of de leeftijd van de werknemer. Heeft  u vragen, bel ons dan gerust. Wij zijn u graag van dienst.
 

WAB en ons cursusaanbod

Wat betekent de wet voor de MKB adviespraktijk, welke knelpunten zijn er en wat moet een werkgever in 2019 al gaan doen om WAB-proof te zijn? Wij praten u bij tijdens onze cursussen in Leusden, Alkmaar, Breda, Urmond en Wolvega. Deze cursus wordt ook als verkorte incompany workshop aangeboden. Binnen deze workshop is er ook ruimte voor het bespreken van eigen kantoordossiers. 

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

Overgangsrecht en transitievergoeding, voorkom onnodig betalen

bedrijfsjurist | registermediator

hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • bedrijfsopvolging
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen

Ilon Hemmelder

Overgangsrecht en transitievergoeding, voorkom onnodig betalen

personeelsadviseur | verzuimmanager

hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement
 • cao recht
12-09-2019