Pensioen en echtscheiding, grote veranderingen op komst

Pensioen en echtscheiding, grote veranderingen op komst

Het wetsvoorstel waarmee de huidige wetgeving rondom pensioen en echtscheiding wordt gewijzigd, gaat voor advies naar de Raad van State. Bij een positief oordeel, wordt het ingediend bij de Tweede Kamer en gepubliceerd.
Pagina afdrukken
Aangekondigde veranderingen
Het Wetsvoorstel betreft aanpassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) en de aanpassing van de Pensioenwet.
 
De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe wet zijn:
 
  • De wettelijke regeling geldt voor gehuwden en geregistreerd partners (is nu ook het geval).
  • De partner krijgt recht op 50% van ouderdomspensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd (is nu ook zo).
  • De partner krijgt recht op 50% van het partnerpensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd (is nu 100%, waarbij ook het voorhuwelijkse partnerpensioen meetelt).
  • De aan de ex-partner toekomende aanspraken worden automatisch omgezet in een ouderdomspensioen op het leven van die ex (deze conversie gebeurt nu uitsluitend indien partners en pensioenuitvoerder daarmee akkoord gaan).
  • Dit ouderdomspensioen wordt rechtstreeks door de pensioenuitvoerder aan de ex-partner uitgekeerd (nu moet het informatieformulier binnen twee jaar na de scheiding door de uitvoerder zijn ontvangen, anders moet de werknemer het pensioen zelf doorbetalen aan de ex).
  • Partners kunnen andere afspraken maken en moeten die dan expliciet aan de pensioenuitvoerder melden (dat kan nu ook).  Indien deze wet ingaat, is de standaard pensioentoedeling bij scheiding gewijzigd van een blijvende afhankelijkheid in een volledig van elkaar loskomen. Zo heeft bijvoorbeeld het uitstel van de pensioendatum door de een geen gevolgen meer voor de ander. Maar het betekent ook dat na het overlijden van de een, de ander géén partnerpensioen ontvangt. Wat niet verandert is dat een goede voorlichting en een passend advies noodzakelijk blijven.
 
De geplande ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2021, maar het voorstel “Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021” moet nog heel wat stappen doorlopen voor het zover is. Wij houden u op de hoogte.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met Mariëtte Elling via 033 - 433 72 17.
 

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP

Pensioen en echtscheiding, grote veranderingen op komst

financieel planner

m.elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer
04-06-2019