Let op risico’s keten- en inlenersaansprakelijkheid

Let op risico’s keten- en inlenersaansprakelijkheid

Ook uitzendbureaus kunnen in deze bijzondere tijden met problemen te maken krijgen. Voorkom dat uw klanten aansprakelijk worden gesteld voor het niet afdragen van loonheffing en/of omzetbelasting.
Pagina afdrukken
Veel ondernemers lenen personeel in via een uitzendbureau. Ook zij kunnen in deze bijzondere tijden met problemen te maken krijgen. Voorkom dat uw klanten aansprakelijk worden gesteld voor het niet afdragen van loonheffing en/of omzetbelasting.

Inlenersaansprakelijkheid

Ook uitzendbureaus kunnen het in economisch mindere tijden zwaar krijgen. Het is mogelijk dat zij de af te dragen loonheffingen niet kunnen betalen. Op basis van inlenersaansprakelijkheid kan de inlener dan aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaald gebleven loonheffingen.
 
Om risico's te beperken, kan een aantal maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld controleren of zaken worden gedaan met een bedrijf met een NEN-certificering en anders de uitlener te vragen om een originele verklaring betalingsgedrag en door een goede administratie te voeren wat betreft de inzet van de ingeleende arbeidskrachten. Het risico (wat betreft de hoogte van de belastingschuld waar de aansprakelijkstelling op ziet) kan worden beperkt voor zover een deel van het factuurbedrag wordt overgemaakt naar de g-rekening. Het is daarom belangrijk hierover met uitzendbureaus goede afspraken te maken.

Ketenaansprakelijkheid

Ook indien sprake is van (onder)aanneming van werk, kan op basis van de ketenaansprakelijkheid de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de niet‑afgedragen loonheffingen van de (onder)aannemer.
 
Om risico's te beperken, kan een aantal maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld controleren of zaken worden gedaan met een bedrijf met een NEN-certificering en anders de uitlener te vragen om een originele verklaring betalingsgedrag en door een goede administratie te voeren wat betreft de inzet van de ingeleende arbeidskrachten. Het risico (wat betreft de hoogte van de belastingschuld waar de aansprakelijkstelling op ziet) kan worden beperkt voor zover het bedrag van de aanneemsom/factuur wordt gestort op een zogenoemde g-rekening.

Leg afspraken goed vast

Wij adviseren de contractuele afspraken met derde partijen goed vast te leggen om risico’s op keten- of inlenersaansprakelijkheid zo veel mogelijk te vermijden.
 
Wilt u meer weten over ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid of bestaande contracten laten beoordelen op dit vlak dan kunt u contact met opnemen met mr Renske Meij of mr Jaco Hoksbergen.  
Bekijk alle blogs

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

Let op risico’s keten- en inlenersaansprakelijkheid

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • mediation
  • bedrijfsopvolging
  • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
  • ondernemingsrecht
  • contractenrecht
13-05-2020