Schenkingsaangifte voor 1 maart

Schenkingsaangifte voor 1 maart

Hebben uw klanten in 2020 schenkingen gedaan aan hun kind(eren)? Weet u de regels?
Pagina afdrukken
Hebben uw klanten meer dan € 5.515 (in 2020) aan hun kind(eren) geschonken? Dan moet het kind daarvan vóór 1 maart 2021 schenkingsaangifte doen. Dit moet ook gebeuren voor de eenmalig vrijgestelde schenkingen aan kinderen (of hun partner) die ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar. Het kind doet in de schenkingsaangifte een verzoek om toepassing van de eenmalige vrijstelling.

Dit betreffen de volgende schenkingen:
  • een vrij te besteden schenking van € 26.457 (in 2021: € 26.881); of
  • een extra verhoogde schenking van € 55.114 (in 2021: € 55.996) voor een dure studie; of
  • een extra verhoogde schenking voor de eigen woning van € 103.643 (in 2021: € 105.302).

Meer weten?

Mariëtte Elling FFP RFEA

Schenkingsaangifte voor 1 maart

financieel planner

m.elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • echtscheiding
  • pensioen in eigen beheer
  • oudedagsvoorzieningen