Significante aangelegenheden: dossiervorming

Significante aangelegenheden: dossiervorming

Let op het onderscheid in de dossiervorming.
Pagina afdrukken
Het samenstellen van de jaarrekening bestaat uit twee processen. Enerzijds het uitwerken van de administratie naar een kolommenbalans (administratieve dienstverlening) en anderzijds het samenstellen van de jaarrekening (zie Leidraad 14 paragraaf 2.2 begripsafbakening). Sommige accountants zijn in staat deze twee processen formeel te scheiden. Echter, in overwegende mate lopen beide processen door elkaar heen. Een strakke scheidslijn is ook niet te bepalen. Waarom is het onderscheid dan van belang? In verband met de dossiervorming!

De accountant dient alleen zijn persoonlijke betrokkenheid bij het samenstellingsdossier te tonen, dus niet bij het administratiedossier. Dit betekent dat de accountant goed moet nadenken op welke wijze de dossiervorming plaatsvindt. Zeker in het geval waarbij beide processen door elkaar lopen. De accountant moet in het samenstellingsdossier de significante aangelegenheden volgen. In de planning (akkoord op bedrijfsbeschrijving), bij de werkzaamheden en als laatste bij de evaluatie van het dossier. Dit resulteert in een vastlegging rondom de communicatie met de cliënt.

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Significante aangelegenheden: dossiervorming

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemerschap
  • toetsing
19-02-2018