Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit

Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit

Voor gebruikers van de jaarrekening is de continuïteit van een onderneming vaak moeilijk in te schatten.
Pagina afdrukken
Veel ondernemingen staan door de coronacrisis aan de rand van de afgrond. Door overheidssteun en de mogelijkheid om belastingschulden voorlopig nog niet te betalen, houden velen het hoofd nog net boven water. Maar feitelijk gaan ze - zonder die maatregelen - kopje onder. Voor deze ondernemingen moeten de jaarrekeningen 2020 worden samengesteld.

Voor gebruikers van de jaarrekening is de continuïteit van een onderneming vaak moeilijk in te schatten. Het bestuur moet hier ernstig rekening mee houden en zonodig in de toelichting in de jaarrekening extra informatie verstrekken. De accountant - die zijn of haar verantwoordelijkheid heeft naar het maatschappelijk verkeer - moet hierop letten en overwegen om hier onverplicht melding van te maken in de samenstellingsverklaring. Bij het opstellen van een jaarrekening moet het bestuur zich houden aan de grondbeginselen van de jaarrekening, waaronder de continuïteitveronderstelling, die wordt genoemd in artikel 2: 384 lid 3 BW: "Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon waaraan die activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voorgezet, tenzij die veronderstelling onjuist is of haar juistheid aan gerede twijfel onderhevig is; alsdan wordt dit onder mededeling van de invloed op vermogen en resultaat in de toelichting uiteengezet."

John Weerdenburg geeft in zijn artikel voor Accountant aandacht aan de spelregels rondom discontinuïteit in de samenstelpraktijk. Klik hier om het artikel te lezen. 

In het webinar Spelregels voor jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit krijgt u handvatten om een jaarrekening 2020 samen te stellen, rekening houdend met de specifieke kenmerken als gevolg van de coronacrisis.


Het bestuur van de NBA heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp ‘Continuïteit’ als verplicht onderwerp vastgesteld. Voor openbaar accountants in de samenstel- en adviespraktijk, accountant in business en intern accountants niet betrokken bij de jaarrekeningcontrole geldt de verplichting om in hun PE-portfolio 2021, vier uur aandacht te besteden aan het thema ‘Continuïteit’. Deze cursus past binnen het thema ‘Continuïteit’. Bekijk hier het cursusaanbod wat binnen dit thema past.

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit

accountant

j.weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • toetsing
  • ondernemerschap
03-03-2021