Stapelen in de praktijk!

Stapelen in de praktijk!

Heeft de bank geen vertrouwen op basis van cijfers en prognoses dan is er ook een alternatieve weg die tot succes kan leiden. Stapelen!
Pagina afdrukken
De Financieringsdesk van Auxilium heeft samen met een van de Auxilium leden een succesvol financieringstraject afgerond. De huisbank van een handelsbedrijf had op basis van de cijfers niet voldoende vertrouwen om over te gaan tot extra financiering. Via factoring nam de kasstroom toe en waren alternatieve financiers bereid op basis van de plannen en cijfers direct in te stappen.
 

De casus

Het gaat hier om een internationaal handelsbedrijf.  De bedrijfsresultaten zijn historisch gezien positief maar onvoldoende voor een gezond fundament voor de toekomst van het bedrijf. De kasstroom is na aftrek van financieringslasten gespannen en er resteert een eigen vermogen van ruim 10% waarmee het bedrijf beperkt een financiële buffer heeft opgebouwd. 

Mede op basis van de historische resultaten heeft de directie de strategie van het bedrijf gewijzigd en is de beslissing genomen om in de toekomst alleen nog producten te verkopen die zelf zijn ontwikkeld en geproduceerd. Hiermee wil men de concurrentie positie verstevigen en het rendement van de onderneming naar de toekomst toe verbeteren. Deze turnaround vraagt investering in tijd (ontwikkeling van de producten) en in kennis en geld (investering in kennis/personeel, voorraad en sales en marketing).

In overleg met de accountant zijn we met de ondernemer het gesprek aangegaan om zijn plannen concreet te maken. Wat betekent deze keuze voor de liquiditeitspositie van het bedrijf? Hoe zien de prognoses eruit? De liquiditeitsprognoses tonen aan dat het bedrijf een aanvullende liquiditeitsbehoefte van ca. € 400.000 gaat krijgen als de groei doorzet zoals begroot. Op basis van het geactualiseerde bedrijfsplan en cijfermatige prognoses zijn we in gesprek gegaan met de banken. Uit deze gesprekken werd duidelijk dat de bank pas in wil stappen als de turnaround op basis van resultaten wordt aangetoond. Helaas was het hiervoor nog te vroeg. De omzet was inmiddels wel fors gestegen maar de koerswijziging was begin 2018 ten koste gegaan van het resultaat, de groei qua omzet en rendement was in de 2e helft van 2018 ingezet maar nog niet zichtbaar in de beschikbare cijfers. De banken gaven aan op basis van de definitieve cijfers over 2018 in 2019  graag verder te willen praten. Een bancaire financiering kwam in deze casus nog te vroeg. Hoe verder na de afwijzing van de banken?
 

Factoring

Op basis van de groei qua omzet zijn we in gesprek gegaan met een factormaatschappij (zij betalen de factuur (minus de kosten voor factoring) direct uit en zorgen daarna voor het debiteurenbeheer). Deze partij kon op basis van de gefactureerde omzetten tot maximaal 98% van de facturen bevoorschotten. De factormaatschappij was op basis van de kwaliteit van de debiteuren bereid om een limiet af te geven van maximaal € 200.000. Hiermee was een deeloplossing gevonden. De huisbank kon worden afgelost en er ontstond een stukje extra ruimte, alleen niet voldoende om de financieringsbehoefte (en met name investering in voorraad om te kunnen produceren) volledig in te vullen.
 

Hoe verder? Stapelen!

Er werd contact gelegd met alternatieve financiers die de kasstroom - en dus de groei zoals in 2018 is ingezet - als basis nemen voor financiering. Er werd gesproken met zowel Spotcap als Funding Circle. Beide financiers waren bereid op basis van de plannen en cijfers direct in te stappen. Spotcap heeft een analyse van de bankmutaties gedaan en aan de hand van de groei zoals deze al in de bankbestanden van de 2e helft van 2018 te zien waren, besloten krediet af te geven. Funding Circle had ook vertrouwen in de plannen en was ook bereid een deel te financieren. Per saldo dus voldoende om de plannen verder door zetten.De huisbank is nu geherfinancierd door een factormaatschappij die in staat is om de geplande groei zowel nationaal als internationaal mee te financieren. De debiteurenrisico’s zijn hiermee afgedekt.

Aanvullend is tijdelijke financiering gevonden bij Fintechbedrijven Spotcap en Funding Circle. Op zich duurdere financiers maar de insteek is op basis van de betere resultaten straks te herfinancieren. Deze partijen zijn nu bereid in te stappen waardoor het bedrijf de plannen  kan doorvoeren.


Door het tijdsverloop was de crediteurendruk opgelopen, het was daarom goed dat partijen als Spotcap en Funding Circle snel kunnen schakelen waardoor het geld op korte termijn beschikbaar beschikbaar was. Dit is een mooi voorbeeld van stapelen in de praktijk: de factormaatschappij financiert op basis van de debiteuren en Spotcap en Funding Circle stapelen hierop op basis van kasstroom.
 

Conclusie

Een goede businesscase is financierbaar, het is alleen belangrijk te weten welke financier past bij de aanvraag. Deze casus is een goed voorbeeld dat het stapelen van financiers tot het gewenste resultaat kan leiden. Door deze stapelfinanciering kan het bedrijf voldoen aan de (inkoop)verplichtingen en kan het doorgroeien door de factoring. Inmiddels tonen de resultaten al aan dat de groei zowel qua omzet als resultaat wordt gerealiseerd.

Dit jaar gaan we met de definitieve cijfers over 2018 opnieuw in gesprek met de bank en gaan we voor herfinanciering van de relatief duurdere financiers! Samenwerking tussen de accountant en de financieringsspecialist maken het verschil! Wilt u ook weten wat we voor uw klant kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

In de update accountancy voorjaar laten wij u aan de hand van actuele casuïstiek zien hoe de verschillende financieringsvormen in de praktijk zijn toegepast. Het doel is dat u als adviseur beter in staat bent te signaleren welke mogelijkheden er voor uw klant zijn. U kunt daardoor uw klant optimaal adviseren bij zijn financiering. Klik hier voor data en locaties.

Meer weten?

Marco Kastelein

Stapelen in de praktijk!

bedrijfsadviseur

kastelein@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financieren
07-02-2019