Stichtingen en bestuurdersaansprakelijkheid

Stichtingen en bestuurdersaansprakelijkheid

Verklein de kans dat er wat misgaat.
Pagina afdrukken

Helpdeskvraag

Mijn klant is bestuurder van een stichting, moet hij de statuten van de stichting binnen 5 jaar wijzigen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen?
 

Antwoord

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021, moet bij de eerstvolgende statutenwijziging van een stichting of vereniging een regeling van belet en ontstentenis voor alle bestuurders en toezichthouders in de statuten worden opgenomen.

Daarnaast moet een stichting of vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 juli 2021 ervoor zorgen dat de stemrechtregeling van het bestuur voldoet aan de beperking dat één bestuurder niet meer stemmen kan uitbrengen dan de overige bestuurders tezamen. Indien een stichting of vereniging een bepaling in de statuten heeft opgenomen waarin de wettelijke grens wordt overschreden, geldt dat deze regeling 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR voor nietig wordt gehouden.

Dus, het antwoord is nee, er is geen verplichting om de statuten te wijzigen, ook niet binnen 5 jaar. Wel gelden bepaalde regelingen vanaf de inwerkingtreding van de WBTR, ongeacht of ze in de statuten zijn opgenomen. Daarnaast vervallen de bepalingen uit de statuten na 5 jaar ten aanzien van meervoudig stemrecht van bestuurders van de stichting of vereniging. Het kan dus wel raadzaam zijn om de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de regels uit de WBTR.

Een belangrijk onderdeel van de WBTR is de persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. Voorheen was je ook al aansprakelijk, maar de wet is strenger geworden, er worden hogere eisen aan bestuurders en toezichthouders van een stichting en vereniging gesteld. Als er wat misgaat binnen de stichting of vereniging, kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, ook voor daden van medebestuursleden. Bij financiële transacties kan dat grote persoonlijke gevolgen hebben. Daarbij maakt het niet uit of je een betaalde bestuurder bent of een vrijwilliger. Door de stichting of vereniging in te richten volgens de WBTR, verklein je de kans dat er wat misgaat.

 

Meer verdieping

Wilt u meer verdieping over dit onderwerp? In de zomercursus 'update juridisch 2022' op 10 augustus komt de WBTR en bestuurdersaansprakelijkheid uitgebreid aan de orde. Na de zomer wordt deze update op meerdere data en locaties verzorgd, bekijk hier de mogelijkheden. 

Bekijk alle blogs

Meer weten?

mr. Petra de Rijk

Stichtingen en bestuurdersaansprakelijkheid

jurist

p.derijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • overnames
  • herstructureringen
  • omzettingen
  • bedrijfsoverdrachten
  • fusies

mr. Jaco Hoksbergen

Stichtingen en bestuurdersaansprakelijkheid

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • contractenrecht
  • mediation
  • bedrijfsopvolging
  • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
  • ondernemingsrecht